V mateřských školách budou učitelky hodnotit děti

Praha - Mateřské školy čeká novinka. 290 tisíc dětí, které do nich chodí, budou učitelky hodnotit. Ne ale podle znalostí a vědomostí - spíš podle toho, jaké pokroky dělají například v řeči, jak se projevují výtvarně, jak se pohybují. Má to pomoct tomu, aby se každé z dětí rozvíjelo podle individuálního metru a snáz se mu přecházelo do základní školy.

V novém systému nebudou žádné známky. Chce zaznamenat, co dítě umí a co dokáže. Jestli někde nezaostává nebo naopak není na něco nadané. A podle toho by se mělo s dítětem pracovat. Pilotní školky už hodnocení prověřily, od září bude děti hodnotit všech skoro pět tisíc českých mateřinek. Hana Francová, ředitelka MŠ Na Korábě v Praze 8, popisuje, jak systém vypadá v praxi: „Hodnotíme například úroveň kresby, úroveň sebeobslužných dovedností, jestli se dítě umí obléci, zavázat tkaničky, najíst se příborem a tak dále.”

Až dosud školky musely sledovat jen to, jestli schopnosti dítěte odpovídají jeho věku. Teď ale budou rozvoj každého dítěte učitelky zaznamenávat po celou docházku do mateřské školy. „Zhruba jednou za čtvrt roku provedou učitelky hodnocení dítěte a to jim ukáže, jestli tam je pokrok, stagnace nebo regrese a podle toho zareagují na potřeby toho dítěte,” říká Dana Moravcová, ředitelka MŠ Čtyřlístek v Praze 2.

Záznamy budou kdykoliv přístupné rodičům. „Pokud učitelka ten záznam s rodiči konzultuje, nebo má možnost rodič do něj nahlížet, tak přesně ví, co dítě ve školce získá, co mu to vzdělávání dává,” dodává Kateřina Smolíková z Výzkumného ústavu pedagogického.

Mateřské školky mohou využít k hodnocení metodiku Výzkumného ústavu pedagogického. Záleží ale na každé školce, jaký postup zvolí. Hodnocení dětí v mateřských školách je jednou ze součástí reformy školství, která má zajistit, aby se děti ve školách neučily zbytečnosti, ale spíš dovednosti použitelné v životě. V mateřských i základních školách se reforma naplno rozběhne od září.