V Libni se otevírá špičkové centrum pro výzkum nanotechnologií

Praha – Nejmoderněji vybavené centrum pro výzkum nanotechnologií ve střední a východní Evropě se dnes odpoledne otevírá v pražské Libni. Vědecké středisko analýzy funkčních materiálů (SAFMAT) kromě zkoumání materiálů a nanotechnologií bude fungovat jako líheň nadaných vědců Akademie věd. Fyzikální ústav spolu s matematicko-fyzikální fakultou projekt dokončil v březnu 2010 a s financováním pomohla Evropská unie.

Nová budova s laboratořemi a kancelářskými prostorami vyrostla v ulici Na Slovance v blízkosti fyzikálního ústavu. Služeb střediska mhou využívat také soukromé firmy v oblasti výzkumu a vývoje. „SAFMAT nabídne laboratoře s nejmodernějším technologickým vybavením, čímž má přispět ke zkvalitnění vědecké činnosti nejen ve Fyzikálním ústavu, ale i k celkovému rozvoji a rozšíření možností výzkumu na území Prahy,“ uvedl mluvčí akademie Jan Martínek.

Badatelé buou mít k dispozici například přístroje pro studium chemického složení a strukturálních vlastností materiálů v nanometrickém prostorovém rozlišení nebo spektrometr, který jim umožní měřit vliv struktury na funkční vlastnosti materiálů. Takto se zde mohou zkoumat třeba defekty v polovodičích a multifunkčních materiálech.

Prostory pro své pokusy zde najdou postgraduální studenti ČVUT nebo Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. „Další cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty působící ve sféře výzkumu a vývoje,“ přiblížil Matinek. Firmy mohou využít špičkové vybavení při vývoji nových materiálů.

Vydáno pod