V dětských domovech chybí kvalifikovaný personál

Praha - V dětských domovech a ústavech se zvyšuje počet dětí trpících výraznějšími poruchami chování. Zařízení přitom nemají dostatek kvalifikovaného personálu, který by zajistil odpovídající péči. Ministerstvo školství chystá změnu zákona nejdříve za tři roky. Podle Střediska náhradní rodinné péče přijde taková změna pozdě a tudíž zbytečně.

Agrese, násilí, krádeže - nový profil dětí, které se dostávají do dětský domovů a ústavů. Podle odborníků zcela selhává prevence - jeden sociální pracovník se stará až o 350 rizikových rodin. „V současné době máme ve zdejším zařízení 40 dětí a žádné není čistě sociální případ. Každé má vážné poruchy chování,“ říká Jan Stárka, ředitel diagnostického ústavu v Dobřichovicích.

Aby zařízení problémové děti zvládla, potřebují více odborníků. Třeba dětskému domovu v Letech se pomocí grantů podařilo zajistit dětského psychologa. Působí zde už čtyři měsíce a zatím se zdá, že jeho činnost domovu pomohla. „Děti potřebují někoho, s kým mohou mluvit a není to ten, kdo určuje pravidla. Potřebují někoho, kdo si vše řečené nechá pro sebe,“ vysvětluje důležitost specialistů Tomáš Řezníček, vedoucí dětského domova v Letech.

Jenže domov v Letech je výjimkou. Ministerstvo školství proto chystá připravit evropské standardy péče - ty by mimo jiné zahrnovaly právě i nároky na kvalifikaci zaměstnanců. „Pokud dosáhneme evropského standardu, zahrneme jej i do novely zákona o ústavní péči a tím pádem bude povinností všech je dodržovat,“ říká Jiří Pilař, náměstek ministra školství.

Tento projekt však začne nejdříve v září a bude trvat minimálně tři roky. „Je zcela zbytečné snažit se vytvářet něco podle evropských standardů, bude-li to hotové až za tři roky. Změnu systému potřebujeme hned teď,“ shodne se většina vychovatelů, vedoucích i ředitelů. 

Podle vlády by řešením mělo být sjednocení péče o ohrožené děti pod jeden zastřešující orgán. Dnes je problematika roztříštěna mezi pět různých ministerstev, jejichž jednotlivé zákony si často vzájemně odporují. Na konkrétní podobě nového orgánu se však ministři zatím nedohodli.

Vydáno pod