V ČR jezdí až 300 000 vozidel bez povinného ručení

Praha - V Česku jezdí podle kvalifikovaného odhadu zhruba 200 000 až 300 000 vozidel bez povinného ručení. Novinářům to dnes řekl ředitel České kanceláře pojistitelů Jakub Hradec. Počet škod způsobených nepojištěnými vozidly podle něj neroste, zvyšuje se ale jejich závažnost.

Počet evidovaných nepojištěných škod loni klesl na 4687 ze 4853 v roce 2006. Počet pojištěných škod se snížil na 301 000 z předloňských 308 000 škod. Podíl nepojištěných škod tak nepatrně vzrostl na 1,6 procenta. Počátkem roku 2008 bylo v ČR registrováno 6,788 milionu vozidel, pojištěných jich bylo 5,998 milionu. Většina nepojištěných vozidel ale nejezdí.

„V posledních letech nedochází k výraznějšímu nárůstu počtu škod nepojištěnými vozidly, zvyšuje se však jejich závažnost. Evidujeme relativně více vážných škod na zdraví s vysokými finančními nároky a dlouhou dobou výplaty, což navyšuje objem závazků garančního fondu,“ uvedl Hradec.

Z garančního fondu, který hradí škody způsobené nepojištěnými vozidly, bylo loni vyplaceno 276 milionů Kč. Předloni to bylo 265 milionů korun. Kumulovaný objem závazků fondu dosáhl koncem minulého roku 2,67 miliardy Kč. Do garančního fondu přispívají pojišťovny podle podílu na trhu. Hradec odhadl, že v sazbách povinného ručení se projevuje tento příspěvek v průměru 50 až 200 korunami.

Mezi viníky nepojištěných škod jsou nejčastěji muži (80 procent). Bývají spíše mladší, dvě třetiny z nich jsou v kategorii do 36 let. Výrazně více nepojištěných závažných škod vzniká na silnicích první až třetí třídy, tedy mimo dálnice i místní komunikace. Výrazně vyšší počet těchto škod způsobují opilí řidiči, především v létě a o víkendových večerech a nocích (tzv. disko nehody).

Po výplatě škody kancelář uplatňuje škody po nepojištěném viníkovi nehody. Pokud ten dluh neuhradí, předává ČKP případ k externímu vymáhání, v další etapě pak soudům. Za nezletilého pachatele platí škodu rodiče, za zemřelého pak dědici. „Viník tak může dramaticky zasáhnout do životní úrovně celé rodiny,“ upozornil Hradec s poukazem na skutečný případ, kdy 15letý chlapec způsobil na malé nepojištěné motorce škodu převyšující 20 milionů korun.

ČKP zajišťuje výplaty náhrady škod z garančního fondu také všem poškozeným, kterým byla způsobena škoda nezjištěným vozidlem. V loňském roce jich bylo 168, vyplacené plnění představovalo více než sedm milionů Kč. Do této statistiky se započítávají pouze škody, u nichž nastala újma na zdraví nebo usmrcení. ČKP je profesní sdružení 13 pojišťoven, které poskytují povinné ručení.