V Česku je ode dneška možná nová metoda vyšetření hlasivek

Praha - Pacienti mohou od dnešního dne využít novou metodu ve vyšetření hlasivek. Jmenuje se videokymografie a spočívá ve filmování vysokorychlostní kamerou, která je schopná pořizovat 4000 snímků za vteřinu. Z toho lze získat velmi detailně vykreslený pohyb hlasivek, který je dále analyzován, a díky tomu je možné zjistit velmi časná stadia rakoviny.

Prakticky jedinou metodou vyšetření hlasivek byla do této chvíle stroboskopie. „Ta sice dává zajímavé výsledky, ale pouze když hlas je pravidelný a pacient nechraptí. Když hlas chraptí, což jsou právě počáteční stádia rakoviny, tak stroboskopie selhává, což nová metoda ne,” informuje přednosta ORL kliniky 3. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha Michal Navara.

Jedním z nejčasnějších příznaků rakoviny hlasivek je změna hlasu. Pokud u pacienta po přibližně pěti týdnech léčby nepomíjí, pak je možné, že se jedná o nádor, a vyšetření je na místě. V první fázi rakoviny hlasivek ztloustne sliznice na jejich povrchu a pak nádor prorůstá do hloubky a začíná napadat vlastní tkáň. Dochází ke znehybnění svalu hlasivky, což už je pokročilé stádium. „Nás však zajímají stadia, která jsou omezena pouze na slizniční oblast,” upřesňuje Navara.

Vyšetření videokymografií už je zařazeno do běžného provozu. V Česku je zatím jediný přístroj, v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Pro okruh pacientů s rakovinou hlasivek, kterou u nás ročně onemocní zhruba tisíc lidí, je jeho kapacita dostatečná. Vyšetření je zatím prováděno na náklady nemocnice, což se do budoucna samozřejmě změní.

Vydáno pod