Ústecký úřad zatím stavby Oulického neodstraní

Ústí nad Labem - Stavební úřad ústeckého magistrátu přerušil řízení o odstranění staveb, které si vybudoval bez povolení v Moravanech na Ústecku vlivný člen ODS Patrik Oulický. Důvodem přerušení řízení jsou prý nejednoznačné právní poměry dané územním plánem Řehlovic. Oulickému přitom chtěl odstranění staveb nařídit příslušný trmický stavební úřad. Případ mu však byl za pochybných okolností odňat, podle kritiků kvůli vazbám Oulického.

Stavební úřad v Ústí dospěl k závěru, že v územním plánu Řehlovic jsou nesrovnalosti, které způsobují právní nejistotu v uspořádání území. „Vzhledem k tomu, že Magistrát města Ústí nad Labem není kompetentní k pořizování změn územního plánu Řehlovic, ale je to obec Řehlovice, přesahuje toto rozhodovací pravomoci stavebního odboru,“ píše se v odůvodnění rozhodnutí. Podle mluvčího ústeckého magistrátu Milana Knotka je jedním z problémů například to, že domem Oulického prochází zastavitelné i nezastavitelné území.

Podnikatel a vlivný člen ODS Patrik Oulický stavěl v minulosti bez stavebního povolení v Moravanech, v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) České středohoří. O věci měl původně rozhodnout Městský úřad v Trmicích, když však hrozilo, že stavby nařídí zbourat, převzali případ krajští úředníci. Ti pak předali případ stavebnímu úřadu ústeckého magistrátu.

Reportáž Terezy Baldové (zdroj: ČT24)

Oulický si v Moravanech postavil masivní opěrné zdi, bazén a další stavby bez vědomí CHKO i bez stavebního povolení. Podle Správy CHKO České středohoří Oulický do urbanisticky a architektonicky zachovaného vesnického prostředí vnesl ryze městské prvky a navíc stavěl i mimo zastavitelné území obce.

Vydáno pod