Ústavní soud zrušil paragraf, který znemožňoval přezkum kázeňských řízení s vězni

Brno - České soudy zřejmě budou přezkoumávat vážné kázeňské tresty ukládané vězňům, jako je např. umístění do samovazby a do uzavřeného oddělení. Nařídil to Ústavní soud, který také od 30. června 2011 zrušil paragraf, jenž dosud přezkum kázeňských trestů znemožňuje. Návrh na zrušení paragrafu podal Nejvyšší správní soud. Politici by do té doby měli přijmout nový zákon, který přezkum trestů umožní.

Podle ústavních soudců totiž mohou být některé tresty výrazným zásahem do základních práv a svobod. Nemohou proto být vyloučena ze soudního přezkumu," řekl soudce zpravodaj František Duchoň. Jde například o umístění do uzavřeného oddělení až na 28 dní nebo umístění do samovazby až na 20 dní. 

Ústavní soud ale jedním dechem dodává, že nechce dosáhnout toho, aby soudy přezkoumávaly i méně závažné kázeňské tresty, např. důtky, snížení kapesného nebo zákaz přijetí balíčku. „Nedostatkem současné úpravy je skutečnost, že nerozlišuje mezi jednotlivými kázeňskými tresty z hlediska vážnosti jejich dopadu,“ uvedl Duchoň. Ústavní soud se neobává toho, že soudní přezkoumávání trestů paralyzuje Vězeňskou službu. Zákon totiž nepřiznává stížnosti ani žalobě proti uložení kázeňského trestu odkladný účinek. 

Nejvyšší správní soud se kázeňským řízením zabýval na podnět Alberta Žirovnického odsouzeného za vraždu. Ten se v roce 2004 dostal na pět dní na samotku kvůli tomu, že měl v cele nepovolené předměty. Proti rozhodnutí Vězeňské služby podal žalobu, soudy ji ale odmítly s vysvětlením, že výsledek kárného řízení přezkoumávat nelze. Jedinou výjimkou je kázeňský trest v podobě propadnutí věci, který je přezkoumatelný i podle současné úpravy. 

Žirovnický upozornil na to, že kázeňské postihy mohou fakticky zpřísnit výkon trestu a mají dlouhodobější dopad. Například zabraňují pozdějšímu přeřazení do věznice s mírnějším režimem a podmíněnému propuštění z výkonu trestu. Bývalý šéf pražského Discolandu Sylvie si ve vězení odpykává 16 let za vraždu kamaráda. Je znám tím, že využívá všech běžných i mimořádných opravných prostředků, které má k dispozici - podal už desítky žalob a stížností.