Ústavní komise nenašla rozpor mezi Lisabonskou smlouvou a ústavou

Praha - Podle ústavní komise Senátu není zjevný rozpor mezi Lisabonskou smlouvou a ústavním pořádkem České republiky, ovšem existují v ní určitá citlivá místa. Takovým je například právní závaznost Listiny základních práv EU nebo důsledky přesunu kompetencí na unii. Podle místopředsedy Senátu Petra Pitharta se jedná o závěr, který v sobě dokonce zahrnuje i eventuální přezkoumání Ústavním soudem, ale nevyzývá k němu přímo.

Komise zkoumala procedurální stránku dokumentu, nenahlížela na něj z politického hlediska. Přezkoumání je přesto Senát nejspíš nakloněn. Především občanskodemokratičtí senátoři i poslanci chtějí jednání zastavit až do vyjádření Ústavního soudu.

O euroústavě dnes diskutovali i komunisté, kteří chtějí prosadit referendum. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Pavla Kováčika je návrh zákona o jednorázovém referendu připraven a 1. dubna bude předložen sněmovně, kde začal tento týden ratifikační proces. Prosazení komunistického návrhu ale zřejmě nemá příliš šancí.

Lisabonská smlouva nahrazuje evropskou ústavní smlouvu, kterou v roce 2005 odmítli v referendech voliči v Nizozemsku a Francii. Má změnit způsob fungování evropských institucí tak, aby byla unie akceschopná i po rozšíření o nové členské země střední a východní Evropy.

Vydáno pod