Úsek dálnice z Ostravy do Bohumína dokončen v rekordním čase

Ostrava - Od 1. prosince si budou moci motoristé vychutnávat jízdu po dálnici D47. Stavbaři totiž slíbili, že zprovozní osmnáct kilometrů dlouhý průtah z Ostravy až k Bohumínu. Ostravskému úseku zatím bude chybět větší část dálničních přivaděčů. Ty mají být dokončeny do tří let.

Už za deset týdnů budou moci řidiči najet na dálnici v Ostravě - Svinově, kde se kříží s ulicí Rudnou a pak pokračovat až ke Starému Bohumínu.

„Na úsek, který vede od Starého Bohumína na hranice s Polskou republikou, se v této chvíli připravuje zadávací dokumentace a je vypsáno výběrové řízení.“ Uvádí to Tomáš Mráček, vedoucí odd. kontroly výstavby D47.

Téměř dokončený úsek od křížení s Rudnou ulicí až po Přívoz měl být podle původní smlouvy otevřen až v polovině příštího roku. Tomáš Mráček vysvětluje: „Dřívější zprovoznění tohoto úseku je výsledek tvrdého jednání se zhotovitelem. Termín se nám podařilo zkrátit bez navýšení ceny díla.“

Kvůli rekordnímu tempu výstavby si bude těleso dálnice ještě nějaký čas sesedat. Pod kontrolou je hlavně dvacet metrů vysoký násyp přes Vrbické jezero. Ivo Kolář, vedoucí technicko-dozorčí správy HBH Projekt s.r.o, vysvětluje: „Dálnice tady v tomto násypu je projekčně přepočítána a nadvýšena tak, aby si v čase tří až pěti let celý násyp ještě dosedl do definitivní projektované polohy.“

S výjimkou křížení na Rudné, kde je napojení na silniční síť už hotovo, se k ostatním uzlům musí ještě v příštích letech postavit dálniční přivaděče.

Tomáš Mráček, vedoucí odd. kontroly výstavby D47 Ředitelství silnic a dálnic ČR potvrzuje, že křižovatka Ostrava-centrum nebude při zprovoznění dálnice plně dokončena, protože přivaděč z Místecka má být dostavěn až v roce 2010.

Vydáno pod