ÚS: Odškodnění za vazbu způsobenou vlastní vinou dál nebude

Brno – Ústavní soud (ÚS) dnes potvrdil existující pravidlo, podle něhož kdo se vlastní vinou dostane do vazby, nebo je mu uloženo určité ochranné opatření, nemá nárok na odškodnění od státu, i když se nakonec ukáže, že je nevinný. Zavinění vlastní vazby může spočívat například v tom, že stíhaný člověk nespolupracuje v trestním řízení nebo se skrývá. Z dnešního nálezu ale vyplývá, že odškodnění lze v odůvodněných případech přesto přiznat.

Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh na zrušení části zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Zrušení ustanovení navrhl Obvodní soud pro Prahu 2, který právní úpravu označil za protiústavní. Podle Ústavního soudu lze ale normu vyložit tak, aby nedocházelo k porušení práv lidí. Zákon prý nevylučuje, aby soudy odškodnění přiznaly i ve výjimečných případech, kdy si uvalení vazby nějakým způsobem přivodili sami obvinění. Záleží vždy na konkrétních okolnostech, které musí soudy zohlednit. „Vždy platí zásada, že pokud je možný ústavně konformní výklad ustanovení, není třeba přistupovat k rušení právního předpisu,“ řekla soudkyně zpravodajka Michaela Židlická.

Normu je podle Židlické nutné vykládat restriktivním, tedy omezujícím způsobem. „ÚS konstatoval, že toto ustanovení je třeba vykládat velmi restriktivně, ale nelze ho zrušit jako zcela protiústavní,“ uvedla Židlická. Ústavní soud například naznačil, že pojem zaviněná vazba je nešťastně zvolený a nejednoznačný. 

Obvodní soud pro Prahu 2 konkrétně řeší případ muže, jenž se před lety ocitl ve vazbě kvůli obvinění z podvodu, vydírání, neoprávněného užívání cizí věci a omezování osobní svobody. Po propuštění žádal více než 900 000 korun jako náhradu nákladů právního zastoupení a ušlého zisku. Případ už jednou doputoval až k Nejvyššímu soudu, který vyhověl mužovu dovolání.

Muž nebyl pravomocně odsouzen 

Nyní Obvodní soud pro Prahu 2 tvrdil, že nemůže náhradu přiznat, dokud platí sporné ustanovení zákona. Podle obvodního soudu si totiž vazbu přivodil muž sám. Ačkoliv věděl o trestním stíhání, tak pobýval v cizině, kde si našel práci. Obavy z útěku do zahraničí se později staly důvodem k uvalení vazby. Policisté jej zatkli při návratu už na hranicích. Pravomocně odsouzen však nebyl. 

Z dnešního nálezu nelze vyvozovat, že muž nyní automaticky dostane odškodnění. Ústavní soudci jen naznačili, že obvodní soud může teoreticky odškodnění přiznat, ačkoliv zákon zdánlivě takovou možnost nepřipouští.

Vstup Petra Malého (zdroj: ČT24)
Vydáno pod