Úřad pro dohled nad hospodařením stran rozdal pokuty. Osmnáct stran má zaplatit přes půl milionu korun

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí rozdal za nedodržení pravidel volební kampaně 18 stranám pokuty celkem za 600 tisíc korun.

Pokutu 18 tisíc korun dostal například jeden z krajů za otištění volebního inzerátu v krajském měsíčníku, což zákon neumožňuje. Zadavatel navíc neoznačil plakáty informací o tom, kdo inzerát zadal. Zaplatit za to musí 13 tisíc korun.

Inzerát propagoval tehdejšího poslance a hejtmana, jenž znovu kandidoval do sněmovny. Kdo přesně se proti zákonu prohřešil, ale úřad neupřesnil. Před časem nicméně zahájil správní řízení s Olomouckým krajem a firmou jeho PR poradce Ondřeje Poláka, na což upozornil iRozhlas.cz. Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) na jaře zahájil kampaň „Hejtuj hejtmana“, přičemž v červnovém čísle krajského časopisu byl publikován Oklešťkův děkovný sloupek i reklama na jeho kampaň.

Deset stran a hnutí nezveřejnilo na svých internetových stránkách nejpozději tři dny před volbami informace o osobách, které se finančně podílely na kampani. Z toho čtyři subjekty podle předsedy úřadu Vojtěcha Weise ve volbách uspěly a jejich kandidáti byli zvoleni do sněmovny. Za tyto prohřešky jim úřad udělil sankce 405 tisíc korun.

Ze zákona vyplývá povinnost třídenního předstihu před konáním voleb, tak aby se volič mohl rozhodnout kvalifikovaně, i co se týká volební kampaně. Pokud své pochybení strany napravily, je to irelevantní, protože volby už proběhly a volič se rozhodl.
Tomáš Hudeček
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí

Dalších pět stran a hnutí nesplnilo některou z povinností ohledně průhlednosti financování volební kampaně. Neoznámily úřadu adresu svých webových stránek s informacemi o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu a internetovou adresu, na které je účet přístupný. Dopustila se toho i jedna ze stran zvolených do sněmovny. Za to jim úřad vyměřil pokuty za celkem 72 tisíc korun.

A 123 000 korun musí zaplatit tři subjekty, které se dopustily obou chyb – tedy neinformování o dárcích ani o internetových adresách a účtu.

Za to stranám a hnutím hrozily pokuty od 10 tisíc do 300 tisíc korun. Nakonec se pokuty pohybovaly od 3 po 68 tisíc korun. U sankcí, které se dostaly pod spodní hranici, vzal totiž úřad v potaz i dopad pokuty na existenci hnutí nebo strany. 

Pokutovaní můžou do osmi dnů ode dne doručení sankce podat odpor, kterým se příkaz na zaplacení pokuty ruší a pokračovat se bude správním řízením. Pokud budou subjekty uznány vinnými, zaplatí navíc i tisícikorunový poplatek za náklady řízení. Proti výsledku správního řízení pak už nemohou strany a hnutí podat rozklad, ale mohou se bránit žalobou do dvou měsíců u Krajského soudu v Brně. 

Úřad vznikl v roce 2017 v Brně, správní řízení jsou první, která ve své činnosti zahájil. Úkolem instituce je kontrola financování politických stran a hnutí, což dosud dělá kontrolní výbor sněmovny. Úřad si od něj agendu postupně převezme. Bude hlídat i dodržování stanovených horních hranic nákladů volebních kampaní. U sněmovních voleb je to 90 milionů korun. Za prohřešky může ukládat finanční sankce.

Bankovky
Zdroj: Petr Švancara/ČTK
Vydáno pod