ÚOOZ zveřejnil zprávu o mafii v Čechách

Praha - Zprávu o mafiánských strukturách v Česku dnes zveřejnil Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Vyplývá z ní, že zatímco donedávna byl organizovaný zločin spojován spíše s násilnými trestnými činy, v současné době se jeho zájem přesunul na hospodářskou kriminalitu. Česká republika je pro mafiány velmi zajímavou zemí - hlavním zájmem jejich gangů je praní špinavých peněz, obchodování s drogami a se zbraněmi.

„Současný trend ukazuje na jakýsi odklon od násilné trestné činnosti do oblasti ekonomiky. Ať už je to praní špinavých peněz, zakládání firem a společností pro získávání veřejných zakázek nebo ekonomický profit z organizovaného prostituce,“ připouští mluvčí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Pavel Hanták. Mafii se už nevyplácí klasický způsob vybírání výpalného od obchodníků. Jednodušší je, když si firmy prostřednictvím nastrčených osob sama zakládá.

Zvláštní skupinu mezi zahraničními gangy tvoří zločinecké struktury z Itálie. Ty se kromě praní špinavých peněz zaměřují na obchody se starožitnostmi a krádeže uměleckých památek. U ostatních skupin se předmět jejich zájmu výrazněji nemění. Nejsilněji jsou stále v Česku zastoupeny struktury ze zemí bývalého východního bloku a z Balkánu. Stále více je ale cítit vliv asijských zločineckých struktur, mezi nimi především těch vietnamských. Jejich doménou se stalo pěstování marihuany ve velkém.

Zpráva nic neřeší, vzkazují komentátoři

Ze strany analytiků a komentátorů se však zpráva ÚOOZ setkala s kritikou, podle nich nepřináší žádné nové informace a vyhýbá se problému prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. „Zpráva informativně popisuje struktury působící v ČR, samozřejmě nezveřejňujeme, na čem aktuálně pracujeme,“ argumentoval ředitel útvaru Robert Šlachta.

Novinář Respektu Ondřej Kundra dokonce ÚOOZ obvinil z částečné nefunkčnosti a upozornil na spekulace, které souvisejí s vazbou útvaru na politické špičky. Šlachta, který řízení útvaru před půl rokem převzal od Jana Kubiceho, ovšem jakékoliv spekulace odmítl. „Nejsme politicky ovlivňováni, nemáme na politiky žádné vazby a snažíme se dělat poctivou politickou práci,“ zdůraznil.