Univerzita Pardubice dokončila výstavbu fakulty pro chemiky

Pardubice - Univerzita Pardubice dokončila rozsáhlou výstavbu moderního areálu fakulty chemicko-technologické ve svém kampusu v městské části Polabiny. Nové prostory budou sloužit výuce 1800 studentů a vědeckovýzkumným činnostem v oblasti chemických, chemicko-technologických, biochemických a biotechnologických disciplín. Univerzita si ponechá i původní budovu fakulty na náměstí Legií.

Výstavbě areálu fakulty chemicko-technologické předcházelo vybudování tělovýchovných zařízení, které bylo zahájeno 1. října 2005, tělocvičny byly uvedeny do provozu v listopadu následujícího roku.

Nové budovy fakulty by měly splňovat veškeré požadavky na moderní vysokoškolské prostředí a kvalitní laboratorní zázemí, podmínky jsou srovnatelné s předními evropskými vysokoškolskými pracovišti obdobného charakteru. Areál je tvořen třemi stavbami rozmístěnými kolem akademického náměstí v srdci univerzitního kampusu, celkem obsahují 168 laboratoří, 24 učeben včetně počítačových, čtyři velké posluchárny a další zázemí pro akademické pracovníky a pobyt studentů.

Nové objekty bude nutné ještě vybavit nábytkem a technickým zařízením pro výuku a výzkum. Posluchárny by mohli studenti začít využívat od letního semestru.

Na sedmi fakultách Univerzity Pardubice v tomto akademickém roce studuje zhruba 9 200 vysokoškoláků. Pro tento rok má škola akreditováno pro výuku celkem 69 studijních programů se 146 studijními obory v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu. Do roku 2010 by měla mít univerzita celkem 10.000 studentů.

Vydáno pod