Unesla dceru do Ruska, otec ji chce zpět

Praha - Ministerstvo spravedlnosti řeší další případ mezinárodního únosu dítěte. Tentokrát se jedná o čtyřletou Annu svěřenou otci do péče, s níž matka před devíti měsíci odjela do Ruska, otec ji od té doby neviděl. Případ komplikuje skutečnost, že Moskva neratifikovala úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů, a české úřady tak musí jednat s konkrétními ruskými protějšky prostřednictvím velvyslanectví.

Matka umožňuje otci děvčátka Zdeňku Hromádkovi telefonický kontakt s dcerou. Je mu ale zabráněno dceru vídat, navíc není ani přesně jasné, kde se dítě nachází. Tím, že zůstávají v Rusku, matka navíc porušuje soudní rozhodnutí. České úřady proto zahájily potřebné kroky pro to, aby se dostalo dítě do Česka. Kontakt s Ruskem v této oblasti je ale ve srovnání se západní Evropou komplikovanější.

„V tomto případě se postupuje podle dvoustranné smlouvy z roku 1983. Musíme si ale uvědomit, že v mezinárodních sporech je doba, než se člověk domůže svého práva, poměrně dlouhá. Případ se vyřeší do jednoho roku,“ informovala Veronika Andrtová z oddělení sociálněprávní ochrany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Styčným orgánem pro komunikaci s Ruskem je právě MPSV. To již Rusku doručilo potřebné dokumenty i žádost o uznání českého rozhodnutí o svěření do péče a jeho realizaci. Celý proces bude probíhat v Rusku ve spolupráci s českým velvyslanectvím v Moskvě. MPSV usiluje o to, aby byl případ projednán co nejrychleji.

Vydáno pod