Úmrtí pacienta v karlovarské nemocnici souvisí s chybou na interně

Karlovy Vary - Úmrtí osmaosmdesátiletého pacienta Karlovarské krajské nemocnice patrně souvisí s pochybením na interním oddělení nemocnice v Karlových Varech. K tomuto závěru došla znalecká komise pověřená vedením kraje jako vlastníka nemocnice prozkoumáním případu. Karlovarský kraj se po tomto zjištění připojí k trestnímu oznámení, které už dříve podala sokolovská nemocnice, kde pacient po převozu z Karlových Varů zemřel.

Pacient podstoupil zákrok na kardiologickém oddělení nemocnice v Karlových Varech, kde mu byl voperován kardiostimulátor. Tento výkon byl podle primáře kardiologie Michala Paďoura standardní a nekomplikovaný. Dále se o pacienta mělo starat interní oddělení. Druhý den však lékaři interny rozhodli o převozu pacienta do sokolovské nemocnice, kde pacient týž den zemřel. Podle komise se pacientovi nedostalo dostatečné pooperační péče a nebylo rozpoznáno krvácení do pohrudniční dutiny.

Znaleckou komisi Karlovarského kraje tvořilo šest nezávislých lékařů - odborníků v oblasti kardiologie, interny a všeobecného lékařství. Podle hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla ze zprávy vyplývá, že při hospitalizaci pacienta na interně v Karlových Varech nebyl dodržen správný postup a je dána příčinná souvislost mezi nesprávným postupem a poškozením zdraví s následkem smrti. „Valná hromada uložila předsedovi představenstva krajské nemocnice, aby z případu okamžitě vyvodil důsledky,“ konstatoval Pavel.