Učitelé chtějí nezvladatelné žáky posílat domů

Praha - Podle průzkumu Asociace pedagogů si 90 procent učitelů myslí, že se chování žáků základních škol za posledních pět let zhoršilo. Na konferenci v Praze proto řešili, jak situaci zlepšit. Jedním z navrhovaných opaření je vyloučit zlobivé žáky z vyučování a poslat je třeba i na několik dní domů. Navrhovaný trest míří na útočné a sprosté žáky, kteří nedodržují ani ta nejzákladnější pravidla. Těch podle učitelů bohužel přibývá.

Na první pohled se může zdát nelogické, aby si největší zlobivci užívali volna místo školy. Podle předsedy asociace pegagogů Jaroslava Štercla je ale pár dní doma důležitých pro konsensus s rodiči, jak pokračovat dál. Ministerstvo školství ale uvažuje spíš o tom, že by učitelé sice mohli neukázněné děti vyloučit z vyučování a vykázat ze třídy, žáci by ale museli zůstat ve škole. „Aby byl žák na nějakou krátkou dobu, jedné hodiny či více, vykázán z vyučování v případě, že jeho chování omezuje nebo znemožňuje vzdělávání ostatních dětí,“ vysvětluje náměstek ministra Jindřich Kitzberger.

Takovou možnost už mají třeba na pražské základní škole Angelovova, kde zřídili detenční místnost pro výjimečné případy. Zatím ale zůstala prázdná, ve všech případech stačilo, že museli hříšníci zavolat domů rodičům a říct jim, co provedli. Podle ředitelky Ivy Cichoňové sahají k tomuto řešení u velmi vážných přestupků, jako jsou drogy nebo alkohol.

Řešením by mohlo být i navýšení počtu psychologů a asistentů na školách, na ně ale ministerstvo školství nemá peníze. Učitelé také navrhovali snížit hranici trestní odpovědnosti na 14 let.

Jako prevence by podle Asociace pedagogů mohlo působit třeba to, kdyby veřejnoprávní média zařazovala víc pořadů věnujících se výchově dětí a osvětě, velice důležitá je prý také důkladná příprava budoucích učitelů už na pedagogických fakultách. Poslankyně Vlasta Bohdalová (ČSSD) upozornila, že ve vzdělávání budoucích učitelů chybí třeba komunikace v krizových situacích, která by se v praxi často hodila.