Tunel Blanka se otevřel pro veřejnost

Praha - V rámci Dne informací o dopravě, který je součástí sedmého Evropského týdne mobility v Praze, proběhly tři komentované prohlídky tunelu Blanka. Tento tunelový komplex je největší podzemní stavbou v České republice. Vede od křižovatky Malovanka až po Troju a měl by být hotov v roce 2011. Lidé dnes mohli navštívit všechny části staveniště včetně tunelů, uvedl radní pro dopravu Radovan Šteiner. Kromě informací o samotném tunelu pro ně byly připraveny i novinky o dalších stavbách na obou městských okruzích.

„Tunel Blanka tvoří soubor pěti staveb, které jsou od Troji až po úsek Malovanka, dvě stavby patří i ke stavbám Strahovského tunelu. Když se dělal harmonogram, tak se předpokládaly nějaké termíny zahájení, které na sebe navazovaly, aby vlastně celý komplex byl hotový asi za 60 měsíců,“ řekl projektant tunelu Blanka Ludvík Šajtar. „V roce 2011 až začátkem roku 2012 by měla jít část stavby do provozu,“ doplnil.

V současnosti jsou vyraženy asi dvě třetiny Blanky a stavbaři jsou optimističtí. „Původní návrh šedesáti měsíců včetně montáží by mohl být dodržen,“ uvedl koordinátor stavby Ludvík Šajtar.

Podle Šteinera by auta na pražských okruzích měla jezdit pod zemí. Jezdila by tak plynule, bez zastavování na křižovatkách. Další informace najdou lidé i na internetu. „Zhruba do roka a do dne by měla být obnovena povrchová doprava na Letné,“ doplnil Šteiner.

Stavební povolení na část prací v úseku Špejchar - Pelc Tyrolka napadlo u soudu sdružení Za naši budoucnost. Městský soud dal v dubnu žalobě za pravdu, ministerstvo pro místní rozvoj ale podalo kasační stížnost k brněnskému Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Ten podle Michala Lovritše z NSS ještě o případu nerozhodl. „Usnesením ze dne 11. srpna pouze nevyhověl žádosti ministerstva o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,“ uvedl Lovritš. Stavební povolení je proto až do rozhodnutí soudu neplatné. Primátor Pavel Bém uvedl, že jedno dílčí stavební povolení stavbu neohrozí.

Po zprovoznění tunelového komplexu Blanka vznikne nejdelší tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Evropě. Současně vznikne i nejdelší souvislý ražený tunel na našem území, dlouhý až 2,23 km. Souvislý tunelový komplex Blanka zahrnuje mezi křižovatkou Malovanka u severního portálu Strahovského tunelu a křižovatkou Troja u nového trojského mostu přes Vltavu tři tunelové úseky. Tyto úseky na sebe plynule navazují v mimoúrovňových křižovatkách Prašný most a U Vorlíků.

Loni ale stavbu tunelu pod Stromovkou dvakrát zbrzdil propad půdy, poprvé ve Stromovce vznikl kráter v květnu, podruhé v říjnu.

Stavba tunelu Blanka na Letné
Zdroj: ČT24