Testování žáků připraví SAPCON za 92 milionů

Praha – Státní zakázku na plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd vyhrála firma SAPCON, a.s., připraví je za 92 milionů korun bez DPH. Za uvedenou částku vytvoří elektronický systém pro testování, který bude zároveň databází úloh pro učitele, žáky i rodiče. Jednotné testy podobné státním maturitám mají být spuštěny v roce 2014, v prosinci se bude na stovce škol konat první ověřování.

O veřejnou zakázku se ucházelo šest firem, maximální výše nabídky mohla být 116 milionů bez DPH. Projekt je z 85 procent hrazen z evropských fondů. „Dokončení výběrového řízení nyní umožňuje zahájit intenzivní práce na vytvoření funkčně spolehlivého a bezpečného testovacího nástroje,“ řekl Libor Vacek z České školní inspekce, která testování organizuje. Kromě vývoje informačního systému s databází otázek má firma také zajistit průzkum na školách ohledně technického vybavení a zajistit průběh a elektronické vyhodnocování zkoušek.

Děti budou testy absolvovat na počítačích. Ministr školství Josef Dobeš (VV) už dříve uvedl, že díky tomu bude testování znalostí dětí na ZŠ stát asi šest milionů korun ročně, na rozdíl od stamilionových nákladů na státní maturity. Problém ovšem je, že většina škol zatím nemá odpovídající technické vybavení, podle inspekční zprávy z roku 2009 mají ve 44 procentech škol počítače starší pěti let.

„Kompletní testovací systém bude připraven k rutinnímu provozu nejpozději v prvním pololetí roku 2014,“ dodal Vacek. Už v prosinci letošního roku si zhruba stovka škol testování vyzkouší nanečisto, bude se ale ověřovat hlavně technická stránka věci. Další generálka má být na jaře 2012 a 2013. Těchto ověřování by se mělo zúčastnit všech 4 200 základních škol, poté může být testování spuštěno naplno.

Testování má své kritiky

Nápad ministerstva vyvolal už dříve vlnu kritiky. „Obsah testů bude určovat, nač žáci a učitelé zaměří svou pozornost, tedy na to, co se snadno testuje. Jiné důležité cíle vzdělávání se rychle dostanou na okraj pozornosti učitelů, žáků a jejich rodičů,“ napsali na začátku tohoto roku v dopise premiérovi zástupci spolku EDUin.

Testování znalostí žáků v 5. a 9. třídách má vést k pozvednutí kvality výuky na základních školách, v mezinárodních srovnáních znalostí totiž čeští žáci v posledních letech propadli. Otázky mají vycházet z nově vytvořených standardů pro jednotlivé předměty, kde odborníci na pedagogiku přesně specifikovali, co má žák na konci 5. a 9. třídy umět. Testovat by se mělo zatím jen z češtiny, matematiky a angličtiny, případně dalších cizích jazyků. U jazyků ministerstvo jedná o tom, že by školáci s nejlepšími výsledky mohli po složení zkoušky dostat zdarma mezinárodně uznávané jazykové certifikáty.

Sapcon působí na českém trhu od roku 2005. Firma začínala v Brně se 40 zaměstnanci. Od roku 2008 je součástí skupiny Itelligence AG, předního mezinárodního poskytovatele ucelených služeb k řešením SAP.