Systém pro komunikaci lokomotiv bude na 2. koridoru možná do roku 2010

Praha - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce do roku 2010 pokrýt systémem pro mobilní komunikaci lokomotiv a pozemního personálu GSM-R druhý železniční koridor Břeclav - Petrovice u Karviné. Pokrytí prvního koridoru mezi Děčínem a Břeclaví již firma dokončila. Zprovoznění GSM-R pro komunikaci v drážním provozu z Německa do Rakouska a na Slovensko podle generálního ředitele SŽDC Jana Komárka významně zvýšilo konkurenceschopnost české železniční infrastruktury.

„Lokomotivy vlaků projíždějících Českou republikou mohou být vybaveny pouze jednou komunikační jednotkou podle evropského standardu EIRENE. To usnadní provozovatelům jednodušší přístup na železniční infrastrukturu,“ uvedl Komárek.

Systém GSM-R drahám dodává firma Kapsch. Podle generálního ředitele Kapsche Karla Feixe jde o speciální komunikační systém mezi vlakem a pozemním personálem, jehož podstatou není samotná komunikace, ale její stoprocentní spolehlivost. Síť GSM-R je založena na mobilním standardu GSM.

Na celkové délce druhého železničního koridoru, tedy 207 kilometrech, stavba obsahuje 29 základnových stanic BTS.

Česko je jedinou zemí z nových členů EU, která GSM-R buduje. GSM-R již funguje například v Německu, dokončuje se ve Francii a připravuje se na Slovensku a v Rakousku.