Svatováclavský rok vyvrcholí na konci září

Praha – Před jedenácti sty lety se narodil patron české země sv. Václav. Kulaté výročí připomínají tradiční Svatováclavské slavnosti i historici, kteří se snaží oprášit místy zašlou slávu třetího přemyslovského knížete. Svatováclavský rok letos vyhlásil pražský arcibiskup Miloslav Vlk a období svátku sv. Václava je jeho vyvrcholením.

Ačkoli je den úmrtí sv. Václava státním svátkem, hovoří Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd o kontroverzním vnímání jediného svatořečeného českého panovníka. Dnes je sv. Václav považován nejenom za zakladatele české státnosti, ale také za významného šiřitele křesťanství a vzdělanosti.

Nejednoznačné vnímání přemyslovského knížete považuje Šebek za důsledek komunistického dějepisectví, které vnímalo sv. Václava jako knížete, který se podřídil Němcům. „V době komunismu se tedy spíše preferoval jeho bratr Boleslav jako skutečný vládce,“ říká Šebek. Právě Boleslav I. je však i dnes považován za klíčovou postavu pro českou státnost, neboť původní středočeské přemyslovské území zásadně rozšířil.

Svatého Václava uctí poutníci a hudební slavnosti

Tradiční Svatováclavská pouť do Staré Boleslavi, kde byl kníže Václav zavražděn, je každoročním vrcholem oslav. Letos proběhne 26.–28. září a vyvrcholí v sobotu dopolední bohoslužbou na staroboleslavském Mariánském náměstí, odpoledním provedením Verdiho Requiem v pojetí sboru a orchestru Pražských madrigalistů se sólisty pražského Národního divadla a večerním koncertem Hudby Hradní stráže a Policie ČR. V neděli se dění přesune do Prahy, kdy v katedrále sv. Víta proběhne další slavnostní mše a večer pouť uzavře provedení Dvořákova Requiem v malostranském chrámu sv. Mikuláše za účasti Pražského filharmonického sboru a Karlovarského symfonického orchestru.

Hudební akce budou zároveň závěrem Svatováclavských slavností. Tento festival duchovní hudby začal 15. září a jeho součástí je letos sedm koncertů. Příští proběhne ve středu 24. září, v pražském kostele sv. Ludmily představí varhaník Pavel Černý skladby od známých i opomíjených autorů, které reflektují svatováclavský chorál.

Svatováclavský rok bude pokračovat dalšími akcemi

Ačkoli Svatováclavský rok vyvrcholí na konci září, bude pokračovat až do prosince. Arcibiskupství pražské s Ústavem dějin křesťanského umění Univerzity Karlovy uspořádají 5. a 6. listopadu kolokvium s názvem Svatý Václav a jeho kult. Od 19. prosince do 8. března 2009 uzavře Svatováclavský rok výstava artefaktů spojených se životem a kultem sv. Václava v pražském klášteře sv. Anežky.

Vydáno pod