Suchdol je připraven se kvůli okruhu obrátit k soudu ve Štrasburku

Praha - Spor o vedení severozápadní části vnějšího silničního okruhu kolem metropole stále trvá. V těchto dnech se na magistrátu projednává žádost Ředitelství silnic a dálnic o vydání územního rozhodnutí pro trasu přes Suchdol. Proti této jižní variantě okruhu vystupují například městské části Suchdol a Dolní Chabry, odpůrci jsou připraveni se v případě kladného rozhodnutí magistrátu obrátit i na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, řekl novinářům zastupitel Prahy 8 Jaroslav Korf.

„Nepředpokládáme, že by stavební úřad rozhodl tak, jak požadujeme, a předpokládáme, že územní rozhodnutí bude vydáno,“ řekl starosta Suchdola Petr Hejl. V takovém případě se chce radnice odvolat k ministerstvu pro místní rozvoj a také se obrátit na pražský městský a Nejvyšší správní soud. Odpůrci jsou podle Korfa připraveni požádat o pomoc Evropskou komisi a soud ve Štrasburku. Celé řízení by podle odpůrců trasy mělo být zastaveno, dokumentace prý není úplná a jednání je nepřehledné.

Radnice také kritizuje komisi, která má stavbu posoudit. Podle Hejla na jejím sestavení měla spolupracovat ministerstva dopravy a životního prostředí. V současnosti podle něj existuje pouze jednostranná komise ministerstva dopravy, ta má ale pouze posoudit, zda se zatím postupovalo správně, o vhodnosti varianty nerozhoduje.

Odpůrci trasy přes Suchdol argumentují tím, že tato trasa vede přes zastavěné území hlavního města. „Okruh je součástí transevropské dálniční sítě a umístění se řídí evropskou direktivou, ta vylučuje, aby trasa procházela přes sídelní útvary,“ řekl Hejl. Podle mluvčí ŘSD Martiny Vápeníkové je jižní trasa vedena po polích v dostatečné vzdálenosti od obytných zón. Jedinou výjimkou je pak Suchdol, kde má silnice vést v tunelu, a Březiněves, tam se plánují protihlukové valy.

Suchdolská varianta je podle starosty komplikovaná a technicky náročná, bude nutné vybudovat několik tunelů, čímž se tato varianta stává nebezpečnější. „Také v rámci procesu EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) byla doporučena severní varianta,“ uvedl Hejl. Jižní varianta také podle autora severní trasy Karla Čapka přinese exhalace do Suchdola i celého města. V Suchdolském tunelu se totiž plánuje obří komín, který bude podle něj znečišťovat okolí. Okruh dále od Prahy prosazuje také například Strana zelených, jižní naopak Prahy 6 a 8.

Vápeníková tvrdí, že jižní varianta nemusí být technicky náročnější. „Nejedná se o tunely ražené, kde by opravdu realizaci prodloužily, ale o tunely hloubené, jejichž výstavba se jen o málo liší od prostého zářezu, “ oponuje Vápeníková. Z hlediska ochrany přírody není podle Vápeníkové výběru. „Celé údolí severně od Prahy je buď v různých úrovních významu chráněnou přírodní oblastí, nebo je obydleno,“ uvedla.

Obě strany se rozcházejí i v nákladech na stavbu. „Bylo prokázáno nezávislými studiemi rozdíl přes deset miliard ve prospěch severní varianty,“ uvedl Hejl. Podle Karla Hanzelky jsou ale ve studii společnosti Mott Macdonald bez bližšího zdůvodnění v dvoustránkovém materiálu vyškrtnuty některé stavby ze severní trasy, a tím je tato varianta levnější o 4,5 miliardy korun. Do jižní trasy jsou podle Hanzelky některé stavby naopak doplněny. Investorem stavby je ŘSD. Podle jeho studie je levnější obchvat přes Suchdol. Zatímco náklady na jižní variantu se podle dřívějších informací odhadovaly zhruba na 13,5 miliardy, severní varianta by stála přes 18 miliard korun.

Vydáno pod