Student jako vrcholný diplomat – začíná 18. ročník pražského summitu

Praha – Spuštěním přijímacího řízení začal od 1. září další ročník Pražského studentského summitu, při kterém si studenti středních a vysokých škol z celé republiky vyzkouší koordinované jednání mezinárodních organizací. Projekt se koná už poosmnácté, a ačkoliv každý summit přináší rozdílná témata, jeho hlavní cíl zůstává stejný: možnost diskuze, vzdělání v politice i diplomacii, snaha spolupracovat, nebo naopak prosadit se v argumentačních situacích – to vše v simulovaném prostředí summitů OSN, NATO nebo Evropské unie.

Kromě přijímacího řízení, které probíhá během září a října, se vybraní studenti zúčastní celkem pěti přípravných setkání. Celý ročník poté vyvrcholí čtyřdenní konferencí za účasti hostů z politiky, diplomacie, akademické sféry, médií nebo byznysu. „Tento ročník se koná pod záštitou ministra školství Petra Fialy a pokaždé nabízí celou řadu témat a hostů. My se to snažíme každoročně koncipovat nejenom diplomaticky, ale nabízet co nejširší paletu a okruh témat,“ říká hlavní koordinátor Michael Rozsypal.

Kromě rozšíření faktických znalostí čekají studenty i diplomatické úkoly. Účastníci summitu si vždy vyberou stát, který v rámci simulovaného jednání budou zastupovat. Znamená to nastudovat konkrétní postoje či zájmy dané země a posléze je v diskuzi prezentovat.  Součástí konference je mimo jiné fiktivní vypuknutí mimořádné situace kdekoliv na světě. Jde o to, aby na ni studenti z pozice svých států flexibilně reagovali.

Antonín Berdych, poradce sněmovního zahraničního výboru, bývalý účastník summitu:

„Kouzlo projektu je v tom, že studenti si nehrají na idealistické nadlidi, kteří řeší mezinárodní problémy s velkou vizí. Oni tam jsou právě proto, že zastupují zcela konkrétní státy, které mají v daném tématu zcela konkrétní zájem. To řešení nevzniká tím, že se navzájem plácají po ramenou, ale dostávají se do konfliktu a snaží se ten problém řešit.“

Jak připomněl Rozsypal, studentský summit začal v polovině 90. let jako malý projekt 15 studentů Vysoké školy ekonomické, kteří se zajímali o krizi ve Rwandě. Po 18 letech se ho účastní na 350 zástupců ze všech krajů ČR. Podle hlavního koordinátora nejde o „přípravku“ budoucích politiků nebo diplomatů, ale možnost pro všechny, kteří se zajímají o svět kolem sebe, chtějí o něm přemýšlet a diskutovat. „Chceme připravovat studenty na budoucnost, ať už mají v plánu cokoliv,“ dodává Rozsypal.

Celý projekt pořádá Asociace pro mezinárodní otázky, důležitou součástí projektu je ale také spolupráce s dobrovolníky. Přijímací řízení samotných účastníků z řad středoškoláků bylo spuštěno na začátku měsíce, kdy se otevřelo elektronické přihlašování. Stejnou možnost budou mít studenti vysokých škol od 20. září. Registrace definitivně skončí 20. října.

Rozhovor s Michaelem Rozsypalem (zdroj: ČT24)