Strážníci s maturitou - od ledna povinností

Praha - Český parlament schválil reformu policejní správy, podle níž musí být všichni městští i obecní policisté úspěšnými absolventy maturitní zkoušky. Nový zákon se týká také pracovníků bezpečnostních agentur. Ti musí mít navíc čistý trestní rejstřík. Nové personální nařízení nabude platnosti od 1. ledna příštího roku. Zájemci o profesi strážců zákona budou muset také obstát v náročnějších psychologických testech.

Nové opatření vede podle ministra vnitra Ivana Langera k větší garanci schopných příslušníků policie. „Budou zaměstnávány ty osoby, které na to v dobrém slova smyslu mají,“ dodal Langer. Příslušníci současných sborů, kteří zatím osvědčení o maturitní zkoušce nevlastní, budou moci tuto skutečnost napravit do konce roku 2015. Povinnosti dodatečně skládat zkoušku dospělosti budou zbaveni pouze policisté starší 45 let. Podmínkou je však úspěšné absolvování tří testů způsobilosti k výkonu policejní práce.

Pražští policisté mají mezi sebou zhruba 400 strážníků bez maturity. Například v Pardubicích tvoří policisté bez řádného ukončení středoškolského studia až jednu třetinu. „Pokud zaměstnanci nevyhoví požadavku do stanoveného termínu v roce 2015, budou muset naše řady opustit,“ varuje náměstek ředitele Městské policie Pardubice Pavel Čejka. Personalisté si však dobře uvědomují, jak složité bude najít na trhu práce odpovídající množství nových posil.

Výrazných změn v přístupu k vyhledávání nových pracovníků se dočkají také bezpečnostní agentury. V jejich případě nebyla přítomnost osob se zločineckou minulostí žádnou výjimkou, proto kladou při posouzení případných adeptů důraz na bezúhonnost. Přitom Česká republika přišla s důslednou kontrolou jako poslední v Evropě. V ostatních státech je přítomnost trestance v řadách bezpečnostních služeb na rozdíl od tuzemských nepřípustná.

„Lze očekávat, že se zavedením regulace trhu soukromých bezpečnostních agentur dojde k snížení jejich počtu, protože nesplní všechny požadavky, které na ně budou kladeny,“ vylíčil ředitel jedné z bezpečnostních agentur Vít Bárta. Nová reforma však nepřináší pouze zpřísňující nařízení. Strážníci naproti tomu dostanou větší pravomoci, včetně volného přístupu do policejní databáze hledaných lidí či kradených aut.