Stranickými smlouvami VV se Ústavní soud zabývat nebude. Zatím

Brno - Ústavní soud (ÚS) zatím neprojedná podnět k přezkoumání smluv o stranické poslušnosti, které museli před volbami podepisovat poslanečtí kandidáti Věcí veřejných. Podnět v říjnu podal Tomáš Malý za iniciativu Vyměnili jsme politiky, jeho žádost ale podle mluvčí soudu Jany Pelcové nesplňuje formální náležitosti.

„Podnět pana Tomáše Malého, který byl doručen Ústavnímu soudu 25. října prostřednictvím elektronické pošty, nesplňuje ani nejzákladnější formální a obsahové požadavky kladené na projednatelné podání, a byl proto zaregistrován v takzvaném správním rejstříku,“ uvedla Pelcová. Pracovníci soudu Malému poslali informace určené lidem, kteří se chtějí obrátit na Ústavní soud.

Iniciativa Vyměnili jsme politiky se na internetu profiluje kritikou současné politické scény i poměrů ve společnosti. Na 18. listopadu vyhlásila časově neomezenou generální stávku. Požaduje například zrušení či razantní omezení imunity, nový zákon o veřejných zakázkách či zavedení protikorupčních agentů.

Iniciativa Vyměnili jsme politiky považuje smlouvy za odporující ústavě, mimo jiné proto, že omezují svobodu projevu poslanců. Podpisem smlouvy o stranické poslušnosti se před volbami kandidáti za VV zavázali, že budou vydávat prohlášení pouze v souladu se stanoviskem vedení poslaneckého klubu a stejně tak budou i hlasovat. Smlouva též zakazuje přeběhlictví. Případní provinilci by podléhali až sedmimilionové pokutě.

„To je samozřejmě protiústavní. Svoboda projevu je Ústavou ČR garantována a poslance nesmí dle ústavy nikdo ovlivňovat a také postihovat za to, jak hlasoval,“ uvedl Malý nedávno v tiskovém prohlášení iniciativy. „To, že strana požaduje poslušnost nějakému velkému šéfovi, je přinejmenším sprosté,“ stálo v prohlášení.