Státní lesy nebudou dostávat náhrady za chráněné lesy, plánuje vláda

UDÁLOSTI: Stát už nechce platit svým firmám za ochranu přírody (zdroj: ČT24)

Vláda chce, aby státní podniky a organizace již nedostávaly kompenzace za to, že jejich hospodaření s lesy omezují pravidla na ochranu přírody. Podle ministerstva životního prostředí je s kompenzacemi, které vlastně platí stát sám sobě, spojena zbytečná byrokracie. Návrh se ale nelíbí státnímu podniku Lesy ČR, který se obává, že ho znevýhodní oproti konkurenci.

Původně měl stát vyplácet náhradu pouze soukromníkům a obcím za to, že nesmí ve svých lesích bez omezení hospodařit, pokud jsou v chráněném území. Nakonec ale kompenzace připadly i státním společnostem. Nyní ministerstvo životního prostředí ve vládě prosadilo změnu.

„Stát je vlastníkem půdy a na druhé straně má také funkci ochrany přírody. Bylo nelogické, že si peníze z jedné kapsy bral a stovky milionů zase jinam dával,“ zdůvodnil změnu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc dodal, že vyplácení kompenzací je i administrativně náročné. „Dohromady v obou státních institucích (agentuře a Lesích ČR) se věnují této agendě podle mě desítky zaměstnanců, aniž by to v konečném důsledku mělo pozitivní přínos pro vlastní ochranu přírody,“ řekl František Pelc.

Lesy ČR dostávají každoročně za to, že nemohou v chráněných územích bez omezení hospodařit, téměř 73 milionů korun. S návrhem, který by je o peníze měl připravit, nesouhlasí. „Byl by tím porušen princip rovného přístupu k vlastnictví. Každému vlastníku (i státu) náleží kompenzace za omezení,“ uvedl generální ředitel podniku Daniel Szórád.

Státní lesy mají omezené hospodaření například v CHKO Křivoklásko. Ve zdejších lesích se tyčí stromy staré přes 200 let. I podle ochranářů jsou již z hospodářského hlediska přestárlé. „Už se zhoršuje kvalita dřeva po stránce ekonomické a hospodářské,“ přiblížil Pavel Moucha ze Správy CHKO Křivoklátsko. Část starých stromů nakonec přece jenom padne, zbytek ale bude dožívat bez lidského zásahu a v trouchnivějících stromech se usídlí nové organismy. „Pro biologickou rozmanitost je poslední fáze důležitá, i když je z ekonomického hlediska pro vlastníka lesa nevýhodná,“ poukázal Pavel Moucha. 

Lesy ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny v minulosti vedly kvůli proplácení náhrad desítky soudních sporů. Zda nyní spory utichnou, protože státní lesy o nárok na kompenzace přijdou, ale ještě není zcela jisté. Jde o novelu zákona, která musí projít parlamentem. Uspěje-li u poslanců, senátorů a posléze prezidenta, mě měla by platit od příštího roku.