Stát zajistí nemajetným kromě advokáta i bezplatné právní rady. Rozhodující bude výše příjmů

Od července se rozšíří státem hrazená právní pomoc lidem, kteří si nemohou z majetkových důvodů dovolit vybrat a zaplatit vlastního advokáta. Zájemce o bezplatnou právní poradu s advokátem na ni bude mít nárok, jestliže jeho průměrný měsíční příjem nepřesáhne poslední půlrok před podáním žádosti trojnásobek životního minima. Zákon připravila minulá vláda a přijala minulá sněmovna.

Už v současnosti mají všichni nárok v případě soudního obvinění na přidělení advokát ex-offo, jehož služby hradí stát. To se však týká jen trestních kauz.

Místopředseda České advokátní komory (ČAK) Robert Němec upozornil na to, že stát bude nemajetným nově garantovat zastupování i v oblastech ústavního a správního práva. Uvedl, že ačkoliv právo na bezplatnou právní pomoc zaručuje Listina základních práv a svobod, státem doposud nebylo zcela naplněno a roli státu suplovala ČAK.

„Do současné doby byla bezplatná právní pomoc poskytována advokáty buď zcela zdarma, či za sníženou odměnu. Maximálně část režijních nákladů byla advokátům hrazena komorou, tedy opět z prostředků advokátů,“ podotkl Němec.

Nyní přebere náklady stát. Podle dřívějších odhadů jej rozšíření bezplatné právní pomoci vyjde ročně zhruba na 34 milionů korun. Za právní služby bude advokátům platit podle advokátního tarifu, sníženého podle návrhu ministerstva spravedlnosti o 20 procent.

ČAK povede od počátku července neveřejný seznam žadatelů o poskytnutí právní služby. Advokáty jim bude vybírat ze seznamu těch, kteří s poskytováním bezplatné právní pomoci vyslovili souhlas. Hlavními kritérii pro výběr bude bydliště žadatele nebo místo, kde mu má advokát právní službu poskytnout, tedy například sídlo soudu či věznice. 

Žádosti o právní porady se budou podávat na formuláři sestaveném ministerstvem spravedlnosti, za podání se bude platit stokorunový administrativní poplatek. Právní porada bude informativní schůzkou s advokátem, její délka bude minimálně 30 a maximálně 120 minut ročně. Advokát při ní nebude sepisovat podání, smlouvy či listiny. Za krátké a informativní právní porady dostanou rádci 150 korun, což Němec označil za symbolickou částku.

Vedle právních porad a právních služeb bude ČAK určovat advokáty také k poskytnutí právních porad cizincům v detenčních zařízeních.