Stát podal návrh na zahájení exekuce Starkova majetku

Praha - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) podal Okresnímu soudu v Příbrami návrh, aby v souvislosti se zajištěnými směnkami Radovana Krejčíře na více než 47 milionů korun zahájil exekuční řízení s kontroverzním podnikatelem a fotbalovým bossem Jaroslavem Starkou a FK Marilou Příbram a. s. Platnost platebních rozkazů na 44 milionů a zhruba 3,2 milionu korun v minulosti potvrdil Vrchní soud v Praze. Starka, který směnky v minulosti vypsal, závazek zpochybňuje.

Směnky policie našla před časem v domě uprchlého a stíhaného podnikatele Krejčíře, spravováním Krejčířova obstaveného majetku byl pověřen ÚZSVM. Směnečný platební rozkaz na zaplacení 3,2 milionu korun s příslušenstvím vydal Krajský soud v Praze v březnu 2006, platební rozkaz na zaplacení 44 milionů korun v prosinci 2006. Vrchní soud pak potvrdil jejich platnost.

Starka kvůli rozhodnutím podal dovolání k Nejvyššímu soudu a požádal o odklad placení. Podnikatel totiž platnost směnek zpochybňuje. V odvolání, kterým se v březnu zabýval vrchní soud, jeho právní zástupce Julius Kramarič mimo jiné uvedl, že usnesení pražského vrchního státního zastupitelství o zajištění Krejčířova majetku z 15. ledna 2003 se na směnku nevztahuje. Odvolací senát byl ovšem názoru, že usnesení se vztahuje na veškerý Krejčířův majetek, tedy i na směnky. Starka také tvrdí, že vypsané směnky měly zajišťovat případné budoucí pohledávky, závazky však prý nikdy nevznikly.

Podnikatel soudu již dříve zaslal informace o svých příjmech a bankovních účtech a oznámil, že již není předsedou ani členem představenstva fotbalového klubu Marila Příbram. Podle obchodního rejstříku byl Starka předsedou a členem představenstva akciové společnosti FK Marila Příbram, která je na směnkách uvedena jako ručitel, od května 2002 do srpna 2007. Nefiguruje ani v představenstvu nebo dozorčí radě 1. FK Příbram, podle webu fotbalového klubu je jeho prezidentem. Akcie obou společností jsou listinné na majitele, a nelze tak zjistit, komu patří.

Krejčíř, který je v Česku stíhán za majetkové a násilné trestné činy, policii utekl v červnu 2005 při domovní prohlídce ve vile v Černošicích. Od dubna 2007 pobývá v JAR, kam přicestoval na falešný pas. Soud v jihoafrickém Johannesburgu v únoru 2008 rozhodl, že nemá být vydán z JAR k trestnímu stíhání do Česka. Vyšší jihoafrický soud ale letos v září vyhověl odvolání a rozhodl o tom, že se žádostí o Krejčířovo vydání bude znovu zabývat jiný nižší soud.

Vydáno pod