Stát nemůže efektivně postihovat neoprávněný prodej toluenu

Praha - Česká inspekce životního prostředí řeší problém, jak úspěšně kontrolovat dodržování zákona, který obchodníkům zakazuje prodávat toluen běžným spotřebitelům. Omezení platí od loňského června. Inspekce má dohlížet na jeho dodržování a v případě jeho porušení udělovat hříšníkům pokuty až v řádu milionů korun. Zákon jí již ale nedal potřebné prostředky, jak jeho porušení obchodníkům dokázat.

„Nemůžeme prokázat, zda jsou výrobky prodávány spotřebitelům nebo podnikatelům. A to z toho důvodu, že neexistuje žádná zákonná povinnost, která by nařizovala prodejci vést evidenci prodaných výrobků,“ popsala komplikace mluvčí inspekce životního prostředí Ivana Awadová. Svízelné postavení státního orgánu zhoršuje navíc fakt, že jeho úředníci nemohou provést ani fiktivní nákup, protože se podle platných zákonů musí před každou prováděnou kontrolou obchodníkovi legitimovat.

Nedostatky lplatné egislativy si uvědomuje i ministerstvo životního prostředí. Pravomoci inspekce v oblasti nakládání s toluenem chce posílit, navíc plánuje i zvýšení počtu kontrolorů a navýšení rozpočtu organizace.

Omezení volného prodeje toluenu, který bývá zneužíván jako levná, snadno dostupná droga, nařídila České republice Evropská unie. Toluen je totiž velmi nebezpečný. Před omezením jeho prodeje se jím v Česku smrtelně předávkovalo ročně kolem 20 lidí, čímž těkavá látka předčila mnohé tvrdé drogy. Problémy s čichači toluenu ale neřeší pouze Česká republika, jeho zneužívání je poměrně běžné i v západní Evropě a především v USA.