Starým rychlíkovým vozům zůstane koženka a netěsnící okna

Praha – České dráhy zrušily tendr, kterým hledaly firmu pro revitalizaci stovky starších rychlíkových vozů. Součástí tzv. humanizace mělo být například nové čalounění lavic nebo přetěsnění oken. Nyní však dráhy zjistily, že by rekonstrukce byla příliš nákladná vzhledem k tomu, že by klasické rychlíkové vozy měl čekat už jenom krátký život. Dopravce pro jednotlivé rychlíkové linky totiž chce stát začít hledat prostřednictvím veřejných soutěží, dráhy předpokládají, že k úspěšné účasti v nich budou muset nabídnout nová nebo alespoň důkladně zrekonstruovaná vozidla.

V minulých letech už prošlo revitalizací označovanou dráhami též jako humanizace přes sto rychlíkových vozů, podobné úpravy probíhají také na 32 vagonech, které dopravce loni zakoupil v Rakousku. Další takové opravy starých vozů by ale byly už dražší než v případě předešlých projektů, uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Především však dráhy zjistily, že by revitalizované vagony zřejmě téměř neupotřebily. Ministerstvo dopravy totiž začalo vypisovat soutěže na rychlíkové linky. Jako první přišla na řadu sice trasa, kde staré vagony dnes již nejezdí, přesto je ze zadávacích podmínek patrné, co bude stát na rychlících nově požadovat – například klimatizaci nebo elektrické zásuvky v první a druhé vozové třídě.

Staré vozy vyráběné v 70. a 80. letech ve východoněmecké vagonce v Budyšíně tyto požadavky nesplňují. Komplexní modernizace podobná těm, které proběhly ve druhé polovině 90. let, by však byla velmi drahá, obzvlášť k přihlédnutím ke stáří vagonů (železniční vozy obvykle slouží zhruba 40 až 50 let včetně případných rekonstrukcí). Zrušení tendru na drobnější a levnější revitalizaci ovšem znamená, že ještě několik let, dokud dráhy a další dopravci nepředstaví modernější náhradu, budou cestující v rychlících odkázání převážně na špinavé koženky a profukující okna.