Starosta i podnikatel: Semerád je podezřelý ze střetu zájmů

Ohaře (Kolínsko) – Pomoct sehnat dotaci na opravu školky je zcela určitě záslužná věc. Takový dobrý skutek pomohl vykonat pro školku v Ohařích starosta Cerhenic Marek Semerád, který je krajským zastupitelem ČSSD a předsedou její kolínské organizace a od vítězství oranžových v krajských volbách v roce 2008 i velvyslancem kraje v Bruselu. Nebyl by to ale český kocourkov, kdyby se ve shánění 3,3milionové dotace neobjevil malý háček. Semerád totiž vedle politických funkcí byl do loňska také podnikatelem, který dotace obstarával a nyní je tak podezřelý ze střetu zájmů.

Když se otvírala školka v Ohařích, přijel na tuto slavnostní chvíli i hejtman Středočeského kraje David Rath s delegací. Tu tvořili komunální politici, kteří na opravu školky sehnali dotaci - Marek Semerád a Lubomír Nymburský, který je zastupitel ČSSD v Kolíně a Semerádův bývalý tajemník. Na tom není nic zvláštního, avšak podle mandátní smlouvy obstarala dotaci Nymburského firma Folbeset plus a řetězec vazeb nyní začíná nabírat jasnějších barev. 

Dotaci schvalovalo krajské zastupitelstvo. Je v něm i první zmíněný politik Marek Semerád. S Lubomírem Nymburským, tedy mužem, který dotaci zařizoval, má úzké obchodní vazby. Firma Lubomíra Nymburského sídlí v pražském bytě, který patří Semerádově manželce. Ve stejném bytě sídlila i Semerádova firma Cui bono, o níž ještě bude řeč. Další byt v Kolíně dokonce tito dva muži vlastní společně. Nemohl jejich společný majetek hrát roli při Semerádově hlasování o přidělení krajské dotace?

Václav Láska, právník a bývalý vyšetřovatel hospodářské kriminality

„Je to naprosto nepřípustné, nemravné a myslím i nezákonné prolínání politiky se soukromým byznysem“

Předsedkyně kontrolního výboru středočeského zastupitelstva Dagmar Nohýnková se o podnikání Marka Semeráda dozvěděla teprve až od reportérů ČT. Přitom jeho povinností bylo vyloučit se z hlasování. „To není poměrně běžné, že by se to stávalo, že by se některý ze zastupitelů vyloučil z hlasování proto, že třeba je ve střetu zájmů, takže bych si to pamatovala. Takže určitě pan doktor Semerád nikdy nevstal a neřekl, že nebude hlasovat, protože je ve střetu zájmů,“ konstatuje Nohýnková.

  • Starosta Cerhenic Marek Semerád zdroj: ČT24
  • Lubomír Nymburský zdroj: ČT24

Semerád v písemném vyjádření odmítl, že by byl ve střetu zájmů

Zastupitelé Ohaře si vybrali Nymburského firmu Folbeset prý proto, že má dobré reference a výsledky. Reportéři ČT zjistili, že firma Folbeset obstarala krajské dotace středočeským obcím Doubravčice, Býchory, Klášterní Skalice, Přistoupim, Tatce či Ohaře celkem za 22,2 milionu korun. Všechny tyto dotace prošly krajským zastupitelstvem, kde hlasuje i Marek Semerád. 

Uvedené dotační případy ale spojuje daleko víc, protože Nymburského firma Folbeset nejenom že obcím sepisovala žádosti o dotace, organizovala jim také výběrová řízení na stavební firmu. Zajímavé jsou proto výsledky a průběh těchto výběrových řízení. Dva lidé ze zastupitelstva tam byli, pak tam byl projektant, který projektoval zateplení školky a stavbu a pak ještě další dva lidé, kteří tam byli na návrh pana Nymburského, popisuje starostka Ohaře Viera Obešlová. Jedním z navržených byl i Lukáš Dukay, současný tajemník předsedy kolínské ČSSD, kterým není nikdo jiný než opět Marek Semerád.

Václav Láska, právník a bývalý vyšetřovatel hospodářské kriminality

„Ve chvíli, kdy ty samé subjekty nebo ta samá skupina lidí a podnikatelů pro město zařizuje i výběrové řízení, a do výběrových komisí dosadí své lidi neodborníky, tak pak se s velkou pravděpodobností stane, že výběrová komise vybere pro ty práce pro město nikoli subjekt, nikoli dodavatele, který je nejkvalitnější a nejlevnější, ale svého dodavatele.“

V Ohařích, kde ve výběrové komisi seděl Semerádův tajemník, vyhrála stejná stavební firma jako ve většině obcí, kde dotaci a výběr stavebníka zajišťoval prostředník s úzkými vazbami na komunální špičky sociálních demokratů. Tou firmou je Tost cz. „O obcích, kde dotace administrovala firma Folbeset, nic nevím. Naprostou většinu jsem ani nikdy nenavštívil. S panem Nymburským se vídám pouze na půdě naší politické strany a v rámci redakční rady internetového zpravodaje Kolínské noviny. O jeho dalších aktivitách nejsem informován. Stejně tak o aktivitách pana Dukaye,“ tvrdí Semerád. Jeho slova však vyvrací fotografie, na které jsou všichni pohromadě na cyklistickém výletě s hejtmanem Rathem.

Evropské dotace a střet zájmů (zdroj: ČT24)

Nejzajímavější jsou však evropské dotace

„Pan doktor Semerád jako krajský zastupitel samozřejmě hlasuje v rámci zastupitelstva o dotacích, které jdou ze všech fondů a grantů, které kraj má, které kraj vypisuje. Zrovna tak i kraj v podstatě schvaluje spolufinancování peněz na regionální operační program, to jsou evropské peníze,“ popisuje Nohýnková.

Právě z eurodotací staví v Městci Králové zmiňovaná firma Tost nové hřiště. Starosta Městce potvrdil, že z Bruselu dostali devět milionů korun dotaci. Eurodotaci obstarala Městci Králové firma Cui bono. Tu vlastnil Marek Semerád, který byl ve stejné době zároveň velvyslancem Středočeského kraje v Bruselu. Kolika dalším a jakým obcím obstarala eurodotace firma Cui bono, není jasné. Nikde se to totiž neeviduje a firma svou klientelu tají. Nicméně víme přinejmenším o jedné další obci. Cui bono obstaralo devět milionů obci Církvice na stavbu víceúčelového hřiště.

Marek Semerád na konci loňského roku svou poradenskou firmu Cui Bono prodal. Kdo jí převzal? Nám už dobře známý Semerádův spolupracovník Lubomír Nymburský. Ten se však odmítl ke kauze vyjádřit, protože je ve věcech klientů vázán mlčenlivostí.