Soud odeslal Janouškovi rozsudek, vyzve ho k nástupu do vězení

Praha - Pražský městský soud odeslal lobbistovi Romanu Janouškovi a jeho advokátovi písemnou podobu pravomocného verdiktu, kterou vypracoval odvolací Vrchní soud v Praze. Lobbista, kterého justice potrestala 4,5 roku odnětí svobody za sražení ženy autem, se tak v řádu dní dozví termín nástupu do vězení.

Pražský městský soud obdržel rozsudek od vrchního soudu ve čtvrtek, dnes jej odeslal Janouškovi a jeho obhájci Vítu Širokému. „Začátkem příštího týdne soud vyzve odsouzeného k nástupu do výkonu trestu,“ sdělila Markéta Puci.

Ve výzvě soud Janouškovi sdělí, do jakého termínu má nastoupit trest a do jaké konkrétní věznice se má dostavit. V úvahu připadá jedna z pražských věznic, tedy buď Pankrác, nebo Ruzyně. Obecně platí, že pokud odsouzený nenastoupí dobrovolně, soud se obrátí na policii s tím, aby ho do vězení dopravila.

Janoušek však může po obdržení výzvy požádat soud, aby jeho termín nástupu za mříže odložil, a to buď ze zdravotních, nebo z jiných důležitých důvodů, například rodinných. Lobbistův advokát Široký ve středu řekl, že jeho klient má zdravotní problémy po operaci subdurálního hematomu a že se možná bude muset podrobit novému operačnímu zákroku.

Podle trestního řádu odloží předseda soudního senátu výkon trestu odnětí svobody na potřebnou dobu, jestliže „z lékařské zprávy o hospitalizaci odsouzeného v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo z jiných skutečností“ vyplývá, že by výkon trestu ohrozil život nebo zdraví odsouzeného.

Pokud však předseda senátu dospěje k závěru, že takové důvody zřejmě nejsou dány, vyzve odsouzeného, aby zprávu o svém zdravotním stavu předložil příslušné věznici, a to nejpozději při nástupu výkonu trestu. Jestliže tato věznice zjistí, že zdravotní stav odsouzenému skutečně neumožňuje, aby se trestu podrobil, navrhne soudu buď odklad trestu, nebo přerušení jeho výkonu.

V Janouškově případě tak bude o případném odložení nástupu do vězení rozhodovat buď samotný soudce Tomáš Kubovec, který měl jeho kauzu od počátku na starosti, nebo jedna ze dvou pražských věznic.

Opilý lobbista srazil v roce 2012 v pražské Michli řidičku, která s ním chtěla řešit jejich předchozí dopravní nehodu, a z místa srážky ujel. Pražský městský soud mu původně uložil tříleté vězení, odvolací vrchní soud trest o 1,5 roku zpřísnil. Janoušek navíc po propuštění na svobodu nebude smět sedm let řídit. Za těžké ublížení na zdraví hrozilo Janouškovi až deset let vězení, soudy však přihlédly mimo jiné k tomu, že zatím nemá záznam v trestním rejstříku a že projevil snahu napravit následky činu, když ženě vyplatil odškodné ve výši 900 000 korun. I proto jej poslaly do mírnějšího typu věznice s dozorem.