Solární elektrárna dostala licenci, potom spadly ceny. Policie stíhá čtyři lidi

Kvůli vydávání licencí na solární elektrárny obvinila policie čtyři lidi.  Stíhá je kvůli elektrárně na jižní Moravě, která dostala licenci krátce před výrazným zlevněním výkupních cen elekřiny. Policie tvrdí, že údajně neoprávněné vydání licence způsobilo téměř miliardovou škodu.

Protikorupční policie zahájila trestní stíhání v případu, který připomíná kauzu severočeských elektráren, kvůli níž soud nepravomocně poslal předsedkyni Energetického regulačního úřadu do vězení. I na jižní Moravě dostala solární elektrárna licenci na výrobu elektřiny před koncem roku 2010, takže pro ni platí více než dvojnásobné výkupní ceny energie, než kdyby dostala licenci až počátkem dalšího roku.

Podle našich závěrů uvedená fotovoltaická elektrárna nesplnila podmínky pro získání licence, tato licence tedy neměla být vydána, nemělo dojít k připojení výrobny k distribuční soustavě.
Jaroslav Ibehej
mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality

Vyšetřovatelé však tvrdí, že v době, kdy ERÚ licenci vydal, elektrárna ještě nebyla dokončena. „K vydání licence tedy mělo dojít nezákonným způsobem,“ uvedl mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej. Policisté nyní hovoří o škodě 970 milionů korun, což odpovídá částce zaplacené do září 2015. „V průběhu dvacetileté garantované výkupní ceny mělo dojít k celkovému neoprávněnému obohacení ve výši přesahující 3,87 miliardy korun,“ dodal mluvčí. Dříve, když informoval o probíhajícím vyšetřování, zmiňoval se mluvčí o škodě zhruba čtvrtinové.

Špiček regulačního úřadu se ale stíhání tentokrát netýká. Mluvčí Ibehej upřesnil, že dva z obviněných jsou ze společností, které elektrárnu stavěly, resp. zajišťovaly stavbu, kolaudaci a uvedení do provozu. „Dalším obviněným je revizní technik, který měl v listopadu 2010 vypracovat nepravdivou revizní zprávu, že zařízení je schopno provozu,“ řekl Jaroslav Ibehej. Policie stíhá také bývalého pracovníka stavebního úřadu, který po prohlídce v listopadu 2010 vydal kolaudační souhlas. Úředníka vyšetřovatelé obvinili z maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, zatímco zbylou trojici z podvodu.

Kvůli dvěma solárním elektrárnám na Chomutovsku, které rovněž dostaly licenci na konci roku 2010, stanulo před soudem deset lidí. U jedné obžalované soud upustil od potrestání a u bývalého úředníka  ERÚ nařídil samostatné projednání. Nepravomocně do vězení soud poslal osm lidí včetně předsedkyně regulačního úřadu Aleny Vitáskové, bývalé vedoucí odboru licencí ERÚ, a čtveřice techniků, kteří připravili revizní posudek. Do vězení by chtěl prvoinstanční soud poslat také dva majitele elektráren bratry Zemkovy. Všichni potrestaní se proti rozsudkům odvolali.