Sociolog: Za nedostatek elit můžou vzorce z minulosti

Praha – Vrstva profesionálů, úředníků a ekonomů se u nás vyměňuje po každých volbách společně s politiky, proto je náš systém nestabilní a nemůže se vyrovnat západním státům, upozornil ve druhé části pořadu Otázky Václava Moravce sociolog Petr Matějů. Další problém je podle něj i v tom, že v ekonomické vrstvě dlouho zůstaly staré politické elity – nomenklaturní kádry.

„Přenesly jsme si vzorce z minulosti, že když odchází politická elita, odchází s ní i velmi důležitá vrstva, jak já říkám, profesionálů,“ uvedl Matějů. „Když odchází a přichází noví politici, vrstva, která má udržet systém v běhu, se taky vyměňuje, a pak to s reformami vypadá jako u nás. Jedna se sotva začne a už zase končí, protože začíná nová. A tudíž nemáme žádnou.“

To ale není jediný český problém. Problematická spojení mezi starými politickými a novými ekonomickými strukturami už před deseti lety popsal komisař pro rozšíření Evropské unie Günter Verheugen. Ještě v roce 1993 bylo mezi řediteli velkých státních i privátních podniků na 60 % těch, kteří vzešli z nomenklatury.

Nemyslím si, že dnes už je to minulost, která ovládá naše elity, dnes je to naše neschopnost profesionalizovat výkon funkcí, které souvisí s elitami. Samozřejmě vždycky politické elity jsou a budou výsledkem otevřené demokratické politické soutěže, ale domnívám se, že aby stát skutečně dobře fungoval, aby ekonomika dobře fungovala, musí existovat poměrně pevná vrstva profesionálů v rovině úředníků, ekonomů, kteří se po každých volbách nevyměňují.

„Všechna data, která máme k dispozici, ukazují, že do vysokých pozic ty lidi přivedly dovednosti a schopnosti, že to byl sociální kapitál, který se budoval na základě politického kapitálu z minulosti. A sociální kapitál není nic jiného než akumulované známosti, schopnost využívat sítí a dále je budovat. To se v období transformace sociálního kapitálu v kapitál ekonomický prostě muselo stát. Protože kdo uměl vést podniky? Samozřejmě nomenklaturní kádři, takže jim bylo nabídnuto vést ekonomiku nějaký čas dál, ale bohužel se přišlo pozdě na to, že to období už mělo skončit,“ domnívá se Matějů.

A vysvětluje: „Ta ekonomická elita vlastně dala slib, že udrží sociální smír tím, že bude produkovat za daných podmínek. Ale ty podmínky si diktovala sama, a byly to měkké rozpočtové podmínky, stále se tedy vysávalo jenom proto, aby se u nás udržel sociální smír. Dobře, udržel se. Ale ve chvíli, kde se nyní mají realizovat ekonomické reformy, sociální smír už není. Jsou tady vykrystalizované sociální zájmy, proto je to teď tak obtížné, v době, kdy by to bývalo bylo snadné, jsme ztráceli ohromným způsobem kapitál a potenciál na změnu. Každý je po válce generálem, jen říkám, že jsme na to na rozdíl od ostatních zemí přišli příliš pozdě.“

Přesouváním komunistických kádrů nebo příslušníků Stb do byznysu se deset let nikdo hlouběji nezabýval. Historik Miroslav Vaněk z Ústavu pro soudobé dějiny ale v OVM uvedl, že by to chtěl změnit. „Chtěli bychom se podívat, jak žily i ty manažerské vrstvy, tedy lidé vybaveni znalostí, sociálním kapitálem, a jak přecházely do nových podmínek.“

  • Petr Matějů autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2285/228442.jpg
  • Nomenklaturní kádři v polistopadovém hospodářství autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2285/228438.jpg
  • Předrevoluční zaměstnání elit po r. 1993 autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2285/228439.jpg