Sociální reforma - jaké změny přinese leden 2012?

Praha – Sociální reforma, kterou ve sněmovně prosadila koalice, přinese od ledna 2012 důležité změny – a to jak pro nezaměstnané, tak i pro studenty a všechny, kteří pobírají od státu dávky. Společným rysem je zpřísnění pravidel pro jejich získání. Cílem ministra Jaromíra Drábka je zvýšit snahu nezaměstnaných získat práci a také potlačit práci na černo.

Vedle změn podpory v nezaměstnanosti má od roku 2012 platit také novela zákoníku práce. Ta mimo jiné mění systém odstupného, rozšiřuje výpovědní důvody a zavádí volnější pravidla pro odměňování přesčasů. Už od ledna letošního roku si k podpoře nelze jakkoliv přivydělávat. Dříve bylo možné přivydělávat si do výše poloviny minimální mzdy měsíčně, tedy do 4 000 korun, aniž by nezaměstnaný přišel v daném měsíci o podporu. 

Nižší podpora v nezaměstnanosti je od ledna také pro ty, kdo sami podají výpověď nebo ukončí pracovní poměr dohodou. Výjimkou jsou vážné rodinné či zdravotní důvody definované zákonem a schválené úřadem práce. Novinkou je i fakt, že zaměstnavatelé už nebudou muset hlásit volná místa na úřad práce, nově to bude jen dobrovolné.

Reportáž Petra Vaška (zdroj: ČT24)

Novela mění od ledna následující oblasti:

  • Od třetího měsíce pobírání podpory by uchazeči o zaměstnání měli nově vykonávat veřejnou službu, pokud jim to úřad práce nabídne, a to v rozsahu až poloviny týdenní pracovní doby – tedy až 20 hodin týdně. Tato práce je bez odměny, ale kdo ji odmítne, ztratí nárok na podporu v nezaměstnanosti i dávky v hmotné nouzi, tedy pomoc pro nejchudší.
  • Nově musí nezaměstnaní přijmout také nabídku veřejně prospěšné práce. Ta je sice placená, ale velmi nízko. Odmítnout ji od ledna může pouze tehdy, brání-li jim v tom zdravotní stav. Pokud ovšem uchazeč takovou práci přijme, přijde o podporu v nezaměstnanosti, a dostane tak ve výsledku méně peněz. Pokud by mu peníze nestačily na vyžití, může požádat o dávky v hmotné nouzi. Při odmítnutí práce ztratí dotyčný podporu i nárok na dávky hmotné nouze.
  •  O jeden rok se zkracuje rozhodné období pro nárok na podporu. Podporu dostane jen uchazeč o zaměstnání, který pracoval v součtu alespoň 12 měsíců během posledních dvou let před zařazením do evidence úřadu práce. Dosud stačilo, když 12měsíční minimum splní během předchozích tří let.
  • Někteří nezaměstnaní se budou muset hlásit v předem určených termínech na Czech Pointu, a to v místě trvalého bydliště nebo dle dohody a v běžné pracovní době. Opatření by mělo omezit práci na černo. Jestliže se lidé nedostaví, budou muset doložit například potvrzení, že byli u lékaře. Jinak budou moci být vyřazeni z evidence úřadů práce, přijdou o podporu a budou si muset za sebe platit sociální pojištění. Povinnost pravidelného hlášení může určit úřad práce zejména dlouhodobě nezaměstnaným nebo jiným vytipovaným osobám.
  • Studenti získají od příštího nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Pokud v předchozí době pracovali a přispívali na sociální pojištění, po ztrátě práce budou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti či na úhradu rekvalifikace.
  • Uchazeč o zaměstnání dostane nově možnost vybrat si poskytovatele rekvalifikace, přičemž úřad práce jeho nabídku posoudí s ohledem na jeho zdravotní stav a uplatnitelnost na pracovním trhu. Musí jít o akreditované vzdělávací programy, přičemž během tří let může úřad poskytnout až 50 tisíc korun.
  • Zpřísňují se postihy za nelegální práci. Maximální částka pokuty za práci na černo stoupne desetinásobně na 100 tisíc korun. Firmy, které nelegálně zaměstnávají cizince, mají přijít také o veřejné zakázky či státní dotace. Hrozit jim bude i pokuta do pěti milionů korun.

Rodičovský příspěvek pro všechny stejný

Od roku 2012 dojde ke sjednocení maximální výše pro všechny varianty rodičovského příspěvku, aby mohli zájemci nově přecházet mezi variantami. Strop pro čerpání příspěvku je 220 tisíc korun nezávisle na délce čerpání. Zatímco dosavadní tříletá varianta klesne až o téměř 16 tisíc korun, méně rozšířená dvouletá a čtyřletá varianta se o 3400 korun zvýší.

Děti ve školce
Zdroj: ČT24

Čerpání této dávky se však zjednoduší. Skončí totiž dosavadní pravidlo, že jednou provedenou volbu délky čerpání už nelze později změnit. Padne také dosavadní omezení pro čerpání rodičovského příspěvku, pokud je dítě v mateřské škole.