Sněmovna schválila novelu, která má ukončit spor s EK o EIA

Praha - Sněmovna schválila dnes zrychleně už v prvním čtení novelu, která má ukončit spor s Evropskou komisí (EK) o výklad části českých pravidel pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Státu hrozí kvůli při vysoké sankce. Předloha je podle ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS) minimalistická. Česko se podle něho snažilo vyjednávat s EK o výkladu pravidel, rozsudek evropského soudu ale platí.

Jednovětá novela má také uhladit cestu výstavbě nových bloků jaderné elektrárny Temelín. Spor se týká práv účastníků řízení obrátit se na soud. Novela jim výslovně umožní podat žalobu i v případě, že posuzování bylo zahájeno před 11. prosincem 2009.

Jde o datum, kdy Česko pod tlakem Evropské komise právo soudního přezkumu uvedlo do své legislativy. Podle komise ale tato novela nezajistila plný soulad evropského práva s českým kvůli přechodným ustanovením.

Evropská komise vede kvůli části zákona s Českou republikou řízení od roku 2007. V kauze už nad Českem vynesl Evropský soudní dvůr rozsudek za nečinnost loni 10. června, tehdy bez finančního trestu. Nyní je podle důvodové zprávy k návrhu ministerstva životního prostředí zveřejněné v elektronické vládní knihovně spor už ve fázi, kdy může komise u soudu finanční sankce žádat.

Pokud Evropský soudní dvůr shledá, že Česko nesplnilo včas jeho verdikt, může v novém rozsudku uložit zaplacení paušální pokuty i penále. Mohlo by jít zhruba o 7,4 milionu korun měsíčně a jednorázově 49,2 milionu korun.

Ukončení soudního řízení vezme podle autorů novely argumenty i odpůrcům dostavby Temelína. Především z rakouské strany totiž podle nich často zaznívá, že není možné provést korektní posouzení vlivů záměru nového jaderného zdroje za situace, kdy česká právní úprava byla Soudním dvorem EU shledána jako nekompatibilní s evropským právem.

Vydáno pod