Skromný trend. Češi v závěti odkazují majetek charitám

Reportáž: Samaritánství počesku. Neziskovky dostaly i dům (zdroj: ČT24)

V Česku přibývá počet lidí, kteří svůj majetek v závěti odkáží na charitativní účely. Pomáhat se jim v tom snaží iniciativa Za snadné dárcovství, ve které spojují síly charitativní organizace jako UNICEF, Lékaři bez hranic nebo Člověk v tísni – a díky samaritánským dárcům pro své aktivity získávají finance, pozemky i činžovní domy. Z prostředků pak hradí pomoc nemocným, seniorům nebo podporují vzdělání.

Koalice za snadné dárcovství, za kterou stojí pětadvacet velkých neziskovek včetně Greenpeace, Amnesty International nebo Armády spásy, vznikla před dvěma lety a jejím cílem od počátku bylo pomocí programu Závěť pomáhá vybízet Čechy k častějšímu odkazování majetku na dobročinnost závětí.

Majetek člověka, který po sobě nenechal závěť ani zákonné dědice, totiž připadá po rozhodnutí soudu státu, respektive Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V loňském roce takto republika nabyla movitý i nemovitý majetek v celkové hodnotě dosahující bezmála 274 milionů korun.

„Zkušenosti z vyspělejších zemí ukazují, že tyto majetky mohou sloužit mnohem lépe v rukou neziskovek než v rukou státu,“ říká mluvčí koalice Eliška Froschová. „Stačilo by, kdyby všichni tito zemřelí, jejichž majetek po smrti spravuje stát, sepsali závěť a své majetky odkázali například na charitu,“ říká v této souvislosti koordinátorka neziskové koalice Eliška Froschová. 

Například ale ve Velké Británii odkázali lidé loni na charitu 2,24 miliardy liber (83 miliard korun) v celkem 113 000 závětích. V Nizozemsku proudí na charitu každý rok půl miliardy eur (13,5 miliardy korun) od lidí, kteří se jim rozhodli odkázat celé nebo část svého jmění.

Gellnerovský milion pro UNICEF

V Česku se tento trend začíná prosazovat v posledních dvou letech a letošní rok je podle notářů mimořádně štědrý. „Lidé více přemýšlejí o svém majetku a trend vyřešit své záležitosti za života tady je,“ uvádí prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer. „Stává se běžnou záležitostí, že se člověk rozhodne zabezpečit rodinu, ale pouze část daruje tomu, co mu bylo blízké za života,“ doplňuje mluvčí programu Závěť pomáhá Jan Gregor.

Organizace UNICEF tak díky programu získala milion korun pro děti v krizových oblastech; peníze jim odkázal synovec spisovatele Františka Gellnera. „O dílo svého strýce se velmi staral, sbíral jeho básně, jeho obrazy a přemýšlel o tom, co s těmi hodnotami, které zrestituoval, stane,“ doplňuje výkonná ředitelka UNICEFu Pavla Gomba.

Dosud největším darem je činžovní dům na pražském Žižkově v hodnotě 20 milionů korun, který Člověku v tísni odkázal ve své závěti starší muž z Prahy. „S dárcem jsme měli dlouhodobě dobré vztahy, dům teď spravujeme a z výtěžku z nájmu pomáháme lidem v nouzi,“ vzpomíná Tomáš Vyhnálek z Člověka v tísni.

Vydáno pod