Školy měly přílišnou volnost. Dostanou doporučené osnovy

Praha – Převratné novinky ve školství nefungovaly tak, jak měly. Řada škol se vydala špatnou cestou a to teď chce ministerstvo školství napravit. Zavádí proto školní standardy, které se nápadně podobají dřívějším osnovám. Na rozdíl od dob před reformou by ale nemělo jít o diktát. Osnovy a učební plán s rozvrhem hodinových dotací, které ministerstvo vypracovalo společně s odborníky z Výzkumného ústavu pedagogického, jsou čistě doporučené. Radit navíc ministerstvo školám chce zatím jen se třemi klíčovými předměty – matematikou, českým jazykem a angličtinou.

Podle ministerstva školství vytvoření doporučených standardů neznamená, že by rámcové vzdělávací programy zcela selhaly. Podle náměstka resortu pro regionální školství Ladislava Němce se jen zapomnělo na podporu pedagogů při tvorbě vzdělávacích programů. „A díky lidové tvořivosti došlo k tomu, že co škola, to jiný učební plán, to jiné osnovy v různých ročnících,“ upozornil Němec.

Podle šetření České školní inspekce byly nedostatky alarmující. Zhruba v 70 procentech případů nejsou školní vzdělávací programy v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Nedostatky nastávají nejen v obsahu, ale i formě. „Co se týče obsahu, tak tam byl nedostatek v nějakých 25 procentech,“ připomněl Němec.

Rozhovor s Ladislavem Němcem (zdroj: ČT24)

Ladislav Němec, náměstek MŠMT

„Paradox při přecházení žáků, že se třeba nepotká s vyjmenovanými slovy, na vyšším stupni mohl dosáhnout toho rozměru, že se třeba žák nepotkal vůbec s fyzikou nebo s chemií.“

Tento nesoulad pak žákům komplikoval přestupy ze školy na školu. Třeba vyjmenovaná slova se totiž učila na různých školách v různých pololetích, a tak se mohlo stát, že se s nimi žák nepotkal a musel látku dohánět. Na vyšším stupni to podle Němce mohlo vést k tomu, že žák nedostal základní vzdělání například ve fyzice nebo chemii.

A právě k odstranění těchto nedostatků mají sloužit standardy, o které by se školy mohly při tvorbě svých plánů opřít. „Vznikl standardní zásadní dokument, kde je rozvrstvení učiva po jednotlivých ročnících s hodinovou dotací od prvního až do devátého ročníku,“ upřesnil Němec.

V neposlední řadě mají školám pomoci se sladěním učiva i srovnávací testy žáků, které by se naostro měly rozběhnout v roce 2013. „Testy nemají sloužit pro to, aby byly bičem na žáky nebo na učitele. Spíš by jim měly ukázat, kde se nachází v celém vzdělávacím systému. To znamená poučení pro příští rok: Toto jsme zanedbali, takto se posuneme,“ vysvětlil Němec.

Pilotní testování na vybraných školách by se mělo uskutečnit už letos na podzim. Přezkouší přitom znalosti žáků z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Generálka pak čeká žáky 5. a 9. tříd v roce 2012.

Přijímací zkoušky
Zdroj: ČT24