Školy budou moct zkrátit přestávky a protáhnout vyučování

Praha - Od září začne platit nová vyhláška, která školám umožní zkrátit přestávky nebo protáhnout na prvním stupni dopolední vyučování na šest hodin. Tyto změny si kvůli zlepšení organizace výuky vyžádali sami ředitelé. Vedle toho vyhláška upravuje náležitosti při vzdělávání českých dětí v zahraničí nebo zjednodušuje hodnocení žáků. S nápadem na zkrácení přestávek přišel už v lednu exministr školství Josef Dobeš (VV), po vlně negativních reakcí ale návrh rychle stáhl.

„Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše šest vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše šest vyučovacích hodin,“ uvádí vyhláška s tím, že konkrétní počet hodin na prvním stupni si ale stanoví škola sama. Tento hodinový rozsah měly přitom dřív jen děti na druhém stupni, mladší mohly mít do obědové přestávky maximálně pět hodin vyučování a odpoledne také nejvýš pět.

Podle autorů vyhlášky umožní prodloužení dopoledního vyučování to, že děti už nebudou muset zůstávat ve škole odpoledne, což je výhodné hlavně pro dojíždějící. Školy také budou muset zajišťovat nad dětmi dozor v době polední přestávky, kdy už školáci nebudou v jídelně a budou čekat na odpolední výuku.

„V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně pět minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut,“ stanovuje také vyhláška. Tato úprava má školám usnadnit sestavování časového rozvrhu a opět vyjít vstříc dojíždějícím školákům.

Školy také nově získají větší pravomoci při slovním hodnocení žáka, organizaci jazykové výuky pro malé cizince nebo přípravě kurzů pro získání základního vzdělání. Při volitelných předmětech budou moci kantoři nově vyučovat i skupinu pod sedm žáků, podstatné je, aby jich bylo sedm při zahájení výuky daného předmětu.