Školky jsou přeplněné. A také tam roste agrese

Praha – Školky v minulém školním roce odmítly každé čtvrté dítě. Počet zamítnutých žádostí tak vzrostl o třetinu. Nejhorší byla situace ve středních Čechách, mateřské školy jsou kvůli silným populačním ročníkům vytíženy na maximum. Podobná situace panuje v Jihomoravském kraji a v Praze. Klesající tendenci mají výdaje na děti i kvalifikace učitelek. Vyplynulo to z výroční zprávy České školní inspekce. Kromě toho inspektoři zjistili, že učitelky ve školkách čelí agresivitě dětí, ale i šikaně či kouření.

Kapacita školek je vytížena na skoro 92 procent. Velkou část přitom tvoří děti s ročním odkladem školní docházky. Například v Moravskoslezském kraji má odklad téměř každé čtvrté dítě starší pěti let, naproti tomu na Vysočině jen 11 procent. Nejčastější příčinou odkladů jsou vady řeči nebo zdravotní důvody. 

Inspektoři také konstatovali klesající výdaje na dítě. Zatímco v roce 2009 šlo na jednoho předškoláka 44 123 korun, v roce 2010 to bylo jen 42 477 korun. V jedné třídě je průměrně zapsáno 23 dětí, ve velkých školkách jich ale bylo až 25. Zhruba 2,5 procenta dětí přitom potřebují speciální péči.

Děti jsou vůči učitelkám agresivnější

Inspekce navíc upozornila, že počet učitelek bez potřebné kvalifikace vzrostl na více než deset procent. Právě vzdělané kantorky přitom dokážou lépe motivovat děti k výuce a vytvořit ve školce lepší atmosféru. 

Téměř polovina sledovaných školek řešila agresivitu dětí vůči učitelce, v každé čtvrté pak děti ničily věci. Dalšími negativními projevy jsou nedodržování pravidel daných školním řádem, krádeže, šikana, kouření, zneužívání návykových látek a ublížení na zdraví. „Výskyt rizikových jevů byl častý a výsledek šetření potvrdil hypotézu o nárůstu agrese dětí vůči učitelkám,“ uvádí inspekční zpráva. Učitelky jsou navíc vůči agresivním dětem takřka bezmocné. „My jako učitelky nemáme vůbec žádné prostředky kromě toho, že dáme dítě stranou, abychom nějakým způsobem zasáhly,“ uvedla učitelka MŠ Šebelova na Praze 9 Eva Plicková. 

Výskyt negativních jevů

  • Agrese vůči učitelce – 49 procent
  • Záměrné ničení věcí – 26 procent
  • Nedodržování pravidel – 16 procent
  • Krádeže – 15 procent
  • Šikana – 8 procent
  • Kouření – 6 procent
  • Zneužívání návykových látek – 2 procenta
  • Ublížení na zdraví – 0,2 procenta

Inspekce za minulý školní rok zjistila 515 případů negativního chování dětí ve 421 sledovaných školkách. Ve školském rejstříku bylo za uvedené období registrováno celkem 4 880 mateřských škol.

Psycholožka: Ve školce je nápodoba dospělých

Děti ve školkách mohou být agresivnější proto, že se s dravostí a násilím setkávají ve svém okolí, myslí si psycholožka Václava Masáková. Za negativními projevy dětí předškolního věku podle ní může stát také větší tolerance společnosti. „Ve školce je to nápodoba dospělých, určitě hraje roli prostředí,“ uvedla Masáková. Sama se za svou psychologickou praxi s dítětem kouřícím již v mateřské škole nesetkala. „Děti neodhadnou, co je dobré a co špatné, co se může a co se nemůže, protože rodiče při své velké toleranci dětem hranice nevymezí,“ dodala Masáková.

Agresivita dětí může být podle ní zapříčiněna i přehnanými požadavky rodičů na dítě. „Rodiče mají zvýšené nároky na úspěšnost, výkon dítěte a jeho rozvoj. Bez ohledu na jeho základní potřeby jako odpočinek nebo hraní si,“ řekla Masáková. Dalším faktorem mohou být vysoké nároky na zaměstnanost rodičů, kteří se pak snaží dítě také zaměstnat, aby se mohli věnovat své práci, dodala psycholožka. „Dneska jsou rodiče plně pracovně vytížení, takže když potom přijdou domů, nemají na dítě čas,“ myslí si ředitelka mateřské školky Šebelova Irena Valentová. Podle inspekce potřebují ve školkách pomoc s tím, jak stále agresivnější děti zvládat. Učitelky by ji vítaly. Tam, kde nefunguje rodina, ale podle nich nepomůže prakticky nic. 

Navzdory výše uvedeným skutečnostem inspektoři hodnotili atmosféru ve školkách jako příznivou, v prostředí otevřeném komunikaci a povzbuzujícím zájem o výuku. Jako silné stránky zmínili spolupráci mateřských škol s rodiči a povědomí o začleňování dětí s nejrůznějšími specifickými potřebami.

Inspekce se bude negativními projevy dětí ve školkách pravděpodobně zabývat i ve svých dalších průzkumech, aby zjistila, jakým směrem se budou současné trendy vyvíjet.

Reportáž Edity Horákové a Ivana Lukáše (zdroj: ČT24)