Sjezd zelených byl svolán „řádně“

Praha - Podzimní sjezd zelených byl svolán podle pravidel. Revizní komise Strany zelených dnes večer potvrdila, že předsednictvo svoláním mimořádného sjezdu na první zářijový víkend neporušilo stanovy. Toto stanovisko prozradil Radan Večerka, předseda komise, už po dnešním oznámení kandidatury Dany Kuchtové na předsedkyni zelených. Pokud by komise rozhodla o porušení stanov, sjezd by se nejspíše nekonal.

„Rozhodli jsme, že úkon předsednictva Strany zelených, kterým svolalo sjezd, byl po právu a legální dle stanov, a potvrdili jsme, že tedy sjezd bude konán jako řádný,“ řekl po zasedání revizní komise Večerka.

Své tvrzení opírá o právní posudek, který komise zadala děkanovi Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleši Gerlochovi. „Stanovy Strany zelených nelze vykládat tak, že by bránily svolání řádného sjezdu dříve než po uplynutí dvou let ode dne konání řádného sjezdu. Orgánem, který je oprávněn sjezd v tomto případě svolat, je předsednictvo strany,“ citoval Večerka ze zprávy.

Kuchtová ale tvrdí, že i ona nechala stanovy právně posoudit, ovšem závěry se od názoru, který má Večerka k dispozici, liší. Dříve v té souvislosti připustila, že by se mohla v otázce stanov obrátit na soud, dnes ale uvedla, že se k žádné žalobě nechystá. „Je to především záležitost našeho nejvyššího revizního orgánu, a pokud to pak budou řešit soudy, nebo ne, to je další otázka,“ uvedla.