Silnice podél železnice spojí Modřany s obchvatem, schválila rada

Praha - Modřany a Komořany budou pravděpodobně napojeny na pražský okruh silnicí, která povede podél železniční trati. Tuto variantu dnes schválili pražští radní, informoval novináře radní Martin Langmajer. Nevýhodou této varianty je, že povede cenným přírodním územím, které je vázáno na řeku Vltavu a část její nivy. Ve hře byla ještě trasa vedoucí mostem ke Strakonické ulici.

„Veřejně byly projednány dvě varianty řešení nové komunikace - umístění sběrné komunikace s mimoúrovňovým napojením na pražský okruh a umístění sběrné komunikace s přemostěním Vltavy a mimoúrovňovým napojením na Strakonickou,“ vysvětlil Langmajer. Trasa s mostem nakonec padla, u vítězné pak radní souhlasili s návrhem na změnu územního plánu.

Silnice by měla vést ve stopě současné Komořanské, která má být rozšířena. Pro její pokračování pak má být zčásti využita dnešní železniční trať ve směru na Vranné nad Vltavou. Železnici čeká přeložení západním směrem.

Záporně se nejdřív k této variantě stavělo ministerstvo dopravy, kterému se nelíbilo, že nová mimoúrovňová křižovatka povede v těsné blízkosti křižovatky Strakonické. Nakonec ale souhlas s touto trasou vydalo. S vítěznou variantou souhlasila už v roce 2006 i modřanská radnice.

Proti silnici byli někteří místní obyvatelé, kteří prosazovali most přes Vltavu u soutoku s Berounkou ke Strakonické ulici. Obávají se totiž toho, že by se kvůli silnici zvýšil hluk a zhoršil stav ovzduší. Varianta mostu se ale nezdála vhodná ministerstvu životního prostředí, protože silnice by ohrozila datové centrum v komořanském zámku, které slouží v případech přírodních katastrof. Navíc prý u Vltavy žije řada ohrožených živočichů.