Silnice na Vysočině jsou v havarijním stavu

Vysočina - Krajem Vysočina vede celkem 5094 kilometrů silnic. Největší starostí pro zastupitele je nejstarší česká dálnice D1, která je v havarijním stavu. Na nutnost rekonstrukce upozorňuje Kraj Vysočina jak ministerstvo dopravy, tak Ředitelství silnic a dálnic už deset let.

D1 chybí únikové cesty, světelné tabule, dopravní, kamery a také odstavná parkoviště. Objízdné trasy D1 nejsou dostačující potřebám řidičů. A ani nejsou stavěny na přesun dopravy z dálnice. Dva kamiony se na objízdných trasách vyhnou většinou jen těžko.
 
Dalším problémem, se kterým se dopravní odbory Vysočiny potýkají, je špatný stav mostů. Z 871 mostů jsou dva v havarijním stavu, šestnáct ve velmi špatném stavu a dalších 106 se potýká s nějakými technickými problémy. Na jejich celkovou opravu je třeba dvou miliard korun, které kraj těžko získá najednou.

Vydáno pod