Šiklová: Patří k evropským hodnotám vítat cizince, i uprchlíky

Ještě před třiceti lety tvořili řady uprchlíků směrem na západ obyvatelé Československa. Teď Česko jako jedna ze zemí Evropské unie řeší přijímání a možné přerozdělování uprchlíků ze zemí mimo Unii. Podle socioložky Jiřiny Šiklové bychom měli pamatovat na vlastní zkušenost, ale i na tradici evropské kultury, která v sobě zahrnuje jako hodnotu i vítání cizinců, které je třeba pohostit. Navíc podle ní nejde o takové množství uprchlíků, aby je naše společnost nedokázala integrovat. Na celý rozhovor z pořadu Hyde Park se můžete podívat v tomto videu:

Šiklová hostem Hyde Parku ČT: Vítání cizinců je evropská hodnota (zdroj: ČT24)

Otázka uprchlíků a kvóty o přerozdělování uprchlíků mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie dělí českou společnost. Vy patříte k signatářům otevřeného dopisu, ve kterém apelujete na toleranci a vstřícnost k uprchlíkům?
Ano, domnívám se, že to patří k evropským hodnotám, vstřícnost k cizincům také patří k základním křesťanským hodnotám.

Rozumíte obavám české veřejnosti z přílivu uprchlíků, z nichž většina přichází z obávaných islámských zemí?
Rozumím tomu velice dobře, ale je dobré lidi upozorňovat, že to není poprvé, co Evropa přijímala uprchlíky, a že to není poprvé, co i odtud lidé utíkali, podobně jako dneska utíkají Syřané. Je to čtyři sta, pět set, i kdyby to bylo tisíc lidí, není to takové množství lidí, aby to republika nedokázala při naší životní úrovni absorbovat.

Sociální systém evropských států budovalo mnoho generací. Máme ho dát všanc ekonomickým uprchlíkům, kteří ho třeba rozvrátí, a nám zbyde bída a hlad spolu s nimi? Jste takový humanista?
Taková humanistka také nejsem, aby to zde rozvrátili, ale já nevidím důvod, proč by těch zhruba tisíc lidí mělo rozvrátit náš systém. Proč bychom naopak my nemohli ovlivnit je, aby se přizpůsobili nám? To je přece docela normální. Jestliže Evropa bude propagovat hodnoty, které jsou uznávány, tak těm lidem budou jednou sympatické a oni se přizpůsobí nám.

V rozhovoru pro Parlamentní listy jste řekla, že lidé, kteří protestují proti přijetí utečenců ze severní Afriky na základě povinných kvót, jsou sobečtí, a jestliže je nedokážeme absorbovat a získat pro naše hodnoty, tak naše kultura za moc nestojí. Platí to i pro militantní islamisty, kteří se dopouštějí excesů v západní Evropě a které se tedy nedaří získat?
Myslím, že se to víceméně daří. Kolik milionů přijali třeba Němci, když lidé odcházeli za prací z Turecka. Kolik tisíců přijalo Rakousko v Traiskirchen, kde udělalo uprchlické tábory pro naše lidi. Proč by najednou tato skupina Syřanů měla být tak silná, že by nás ovládla? To bychom si málo věřili. V případě, že jim nedokážeme říct, že je naše kultura významná, tak za to naše kultura asi nestojí.

Když Češi za minulého režimu utíkali, dostávalo se jim podpory. Máme teď dluh vůči uprchlíkům, kteří míří do Evropy?
Máme. I našim lidem byla poskytnuta tato pomoc. Sama jsem v exilu nebyla. Opravdu nás ty státy ale přijímaly.

Není ale srovnání s uprchlíky z ČSSR trochu mimo? O azyl žádali například na americké ambasádě v Rakousku. Určitě to nebylo tak, že by jich tisíce pronikaly na americké území ilegálně tak, že zneužily záchranné systémy.
Myslíte, že naši lidé přecházeli hranice legálně? Naopak, doslova odsud utíkali. Odhad je, že jenom za druhou polovinu dvacátého století uteklo asi 460 tisíc lidí. Někteří se potom vrátili, někteří byli zastřeleni na hranicích. Je to dost na relativně malý národ.

Nevyčerpává se Evropa v hádkách o kvótách, přitom nikdo neřeší problém – co se statisícovou uprchlickou vlnou, která neustává? To nikdo neřeší.
Souhlasím. Politici by měli mít nějakou ideu, místo toho se snaží zalíbit voličům a odezírají nepřímo, co by asi chtěli slyšet, aby byli v příštích volbách zvoleni. Idea, jak tyto uprchlíky integrovat, nejenom po stránce ekonomické, to by tady mělo být, to by se mělo projednávat.

Čeští politici používají jako argument to, abychom přijímali uprchlíky ze zemí, které nám jsou kulturně blízké, lidi z Ukrajiny nebo z Balkánu. Imigranty ze severní Afriky ať si berou země, které s nimi mají zkušenosti, mají k nim i koloniální vazby. Lze k tomu takto přistupovat?
Bylo by to určitě lepší. Kdo si všímá, že tady je několik desítek tisíc Ukrajinců. Nikdo si toho nevšímá, je to jedna z největších migračních vln. Jsou tady i Vietnamci, ti jsou početně menší, ale také nám nevadí. Máte dojem, že by nám Vietnamci rozvraceli republiku?

Čím byste přesvědčovala Čechy, aby se uprchlíků nebáli?
Zaprvé řada lidí zde to chápe a souhlasí s tím jako s dočasnou pomocí. Zadruhé bych jim říkala, že cizinci byli vítáni. Nemusíme být věřící, ale naše evropská kultura vychází z judaismu, ze Starého zákona, z Nového zákona, z římské a hlavně z helénské mytologie. Tam máte vždycky vítání cizinců jako hodnotu, dokonce se jim podstrojuje. Když přijdou, jsou vítáni. Myslím, že to patří k evropským hodnotám.

Vydáno pod