Sexuálně zneužívaných dětí přibývá, oběti jsou stále mladší

Praha – Nárůst případů sexuálního zneužívání dětí hlásí dětská krizová centra. Některým se v roce 2012 svěřilo až o 30 procent více obětí než v roce předcházejícím. Zároveň se ale věk obětí snižuje, téměř polovina z nich nedosáhla šestého roku. Psychologové upozorňují, že s pohybem dětí mimo domov a bez kontroly v období prázdnin riziko deliktu stoupá.

„Jde velmi často o děti útlého věku, na rozhraní mateřské a základní školy,“ upřesnila ředitelka Dětského krizového centra Zora Doušková, podle které jde mnohdy o víceméně bezbranné děti.

Zatímco v roce 2006 bylo evidováno 585 případů, o šest let později už byl jejich počet o 283 vyšší. A podle Zory Duškové se patrně nárůst sexuálních zločinů vůči dětem jen tak nezastaví. „Podle počtu dětí, které máme v letošním roce v péči s podezřením na sexuální zneužívání, je zjevné, že počet bude opět narůstat,“ odhaduje.

K potrestání pachatelů dochází spíše v menšině případů. Policisté i soudy bojují s tvrzením dospělého proti tvrzení dítěte, potýkají se také s nedostatkem důkazů. Ve většině případů se rovněž ukáže velmi bolestná skutečnost, a sice že pachatel pochází z rodiny oběti, ať už jde o otce, otčíma nebo další příbuzné, kterým děti důvěřují.

Reportáž Edity Horákové (zdroj: ČT24)