Senát schválil nová pravidla pro přeměny obchodních společností

Praha - Přeměny obchodních společností a družstev se od léta mají řídit podle nového zákona, který dnes schválil Senát. Norma nově upravuje přeshraniční fúze v rámci EU. Propojování obchodních společností a družstev se zahraničními podniky by mělo být jednodušší. Dozorčí rady nebudou muset sestavovat zprávu o přezkoumání projektu přeměny, notářský zápis bude stačit jeden.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) upozornil na to, že obchodní zákoník upravuje fúze jen u akciových společností, což považuje za největší problém platné úpravy. „Ta je pro jednodušší typ obchodní společnosti nevhodná,“ dodal ministr.

Pospíšil podotkl, že nový zákon převádí do českého práva evropskou směrnici o přeshraničních fúzích kapitálových společností, což mělo mít Česko hotovo do konce loňského roku. Zákon na základě směrnice v zásadě zakazuje přeshraniční fúze těch akciových společností, kterou jsou současně otevřenými fondy kolektivního investování.

Vláda v zákoně navrhla, aby dozorčí rady společností s ručením omezeným, akciových společností a ani kontrolní komise družstev již nemusely sestavovat zprávu o přezkoumání projektu přeměny. Dále se nebude muset dvakrát pořizovat notářský zápis u kapitálových obchodních společností a družstev. Nyní se nejprve vyžaduje notářský zápis osvědčující schválení návrhu smlouvy o fúzi a současně je třeba uzavřít smlouvy opět formou notářského zápisu.

Zákon, který nyní dostane k podpisu prezident, má nabýt účinnosti letos 1. července. Spolu se zákonem o nabídkách převzetí akcionářských podílů a chystaným novým obchodním zákoníkem patří k základům nového obchodního práva.