S voličským průkazem je možné volit kdekoli, i v Londýně

Praha - Lidé, kteří budou pobývat v zahraničí během říjnových sněmovních voleb, mají na výběr dvě možnosti, jak se hlasování zúčastnit: buď se mohou zapsat do 30. srpna na zvláštní seznam voličů na příslušném zastupitelském úřadě v zahraničí, nebo mohou požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o voličský průkaz. Výjimkou nebude ani Británie, jak včera chybně informovaly Hospodářské noviny, podle nichž velvyslanectví v Londýně nechce lidem umožnit volit na voličský průkaz.

„S voličským průkazem lze při volbách do poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí,“ uvádí ministerstvo zahraničí na svých webových stránkách, kde zájemci najdou podrobný návod pro účast ve volbách.

Česká diplomacie i ministerstvo vnitra doporučují využít voličské průkazy při krátkodobém pobytu v zahraničí. Druhá varianta zapsání do seznamu se hodí spíše pro dlouhodobé pobyty mimo republiku. Volič bude zapsán ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem v místě svého pobytu a bude moci uplatnit své volební právo při volbách do sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

O zápis do zvláštního seznamu voličů musejí podle webu ministerstva vnitra požádat Češi pobývající v cizině písemně do konce tohoto týdne. K žádosti musejí připojit přinejmenším ověřenou kopii dokladů potvrzujících jejich totožnost, české státní občanství a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.

„Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný formulář,“ uvádí ministerstvo vnitra. Připomíná také, že pokud žadatel nebude v době voleb v místě zahraničního bydliště, může rovněž zastupitelský úřad požádat o vydání voličského průkazu. S ním je potom oprávněn volit jak v zahraničí, tak v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.