Rozdělená práva v Plzni věří v akreditaci

Plzeň – Právnická fakulta v Plzni má do dnešního dne lhůtu, aby předložila akreditační komisi zprávu, jaká je na škole situace rok po skandálu. Ten se týkal doby studia a podvodně získaných diplomů u některých studentů. Ze zprávy bude komise vycházet při rozhodování o dalším osudu školy. Kontrolní zpráva za uplynulý rok obsahuje přes 200 stran, tedy sedmkrát více než předchozí zpráva. Její strukturu děkan dvakrát konzultoval s akreditační komisí tak, aby měla veškeré náležitosti. Zprávu také připomínkovalo kolegium děkana, které ji hodnotilo kladně, informuje z Plzně redaktorka Miroslava Vildová.

Komise dala fakultě za úkol zprávu zpracovat loni v červnu. Šéfka akreditační komise Vladimíra Dvořáková chtěla záruky, že na škole budou pokračovat potřebné reformy. Zpráva to podle děkanátu dostatečně dokládá.

Ne všichni pedagogové jsou ale spokojeni s tím, co se na fakultě děje. Výpověď už podali čtyři učitelé a rektorka má na stole dalších osm dopisů, ve kterých vyučující žádají dohodou o ukončení pracovního poměru.

Telefonát Miroslavy Vildové (zdroj: ČT24)

Celkem by na konci semestru mělo odejít až dvacet pedagogů, zjistila Vildová. Svým odchodem dávají najevo nesouhlas se současným vedením školy.

Poté, co loni v říjnu Květoslav Růžička vystřídal ve funkci děkana plzeňských práv Jiřího Pospíšila, když v tajné volbě porazil favorizovaného proděkana Karla Eliáše, se fakulta rozdělila na dva tábory.

Bývalý proděkan Eliáš odešel

Na jedné straně je bývalý reformní tým Jiřího Pospíšila, na straně druhé lidé kolem současného děkana Květoslava Růžičky. Proti novému děkanovi sepsali petici také studenti. Do akademického senátu se dále nedostal nikdo z původního Pospíšilova týmu a jeho členové už nechtějí na škole působit.

„Pod čarou“ skončil také Karel Eliáš, bývalý reformní proděkan a uznávaný právník, který na škole působí od samého začátku už 18 let. Nyní prý už zůstat nemůže.

Na akreditaci závisí existence fakulty

Odchody pedagogů znamenají nyní značnou komplikaci. Komise bude rozhodovat o prodloužení akreditace bakalářských i magisterských oborů. Programy mají akreditaci do léta 2012 a závisí na nich existence plzeňské právnické fakulty.