Rostoucí počet vysokoškoláků snižuje kvalitu vzdělání

Praha - Ministr školství Josef Dobeš (VV) dnes oznámil změnu na místě svého náměstka pro vysoké školy, Jana Kouckého vystřídá bývalý rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm. Za necelý rok Dobešova úřadování je to už druhá změna v této funkci. Wilhelm bude mít za úkol připravit reformu vysokých škol. Věcný záměr zákona plánuje předložit vládě do konce roku. Spolu s Wilhelmem připravují reformu také profesor cambridgeské univerzity Rudolf Haňka a profesor Univerzity Palackého Jan Hálek. České vysoké školy podle nich mají problém i s příliš velkým počtem studentů. Na VŠ nastupuje přes 60 procent ročníku, a klesá tak kvalita vzdělání. Zatímco na zahraničních univerzitách na jednoho vysokoškolského pedagoga vychází pět až deset studentů, v ČR je to 25 až 45.

„Potřebuju člověka, který nepodléhá jednotlivým zájmovým skupinám,“ komentoval na dnešní tiskové konferenci Dobeš personální změnu. Wilhelm chce stejně jako jeho předchůdci rozčlenit vysoké školy na výzkumné, vzdělávací a profesně orientované. „Rozhodování ministerstva školství o finanční podpoře školám bude spojeno s výsledky hodnocení akreditačních orgánů,“ uvedl. Peníze by měly být více rozdělovány podle kvality vzdělávání, nikoliv počtu studentů. Nový náměstek chce také větší mezinárodní spolupráci škol a akademické obce.

Tituly profesor nebo docent budou svázané s konkrétní univerzitou

Brífink k reformě vysokých škol (zdroj: ČT24)

Změnit by se měl také systém akreditací, ty by měly být udělovány ne jednotlivým oborům, ale celým školám. Tituly profesor nebo docent už by také neměly mít celostátní působnost, ale byly by svázány s konkrétními univerzitami, které je udělily. Správní a vědecké rady by pak měly dostat větší pravomoci při řízení škol. Ruku v ruce s novým zákonem o vysokých školách jde také příprava zákona o finanční pomoci studentům. Ten počítá se zavedením školného a systémem půjček a grantů na studium.

Dříve navržené změny odmítli vědci i školy, jsou podle nich nekoncepční a nezohledňují požadavky akademiků. „Podle názoru akademického senátu UK by realizace tohoto návrhu destabilizovala vysoké školství v České republice a místo zlepšování kvality by nastalo období chaotických změn s nejistým výsledkem,“ komentovali dřívější koncepci představitelé Univerzity Karlovy. Vlažně se stavěla k plánům ministerstva i Rada vysokých škol nebo mladí badatelé ze spolku Věda žije! Nelíbí se jim třeba předpokládaný způsob hodnocení kvality univerzit, jejich akreditace a systém řízení.

Wilhelm je jaderný fyzik a bývalý rektor Univerzity Karlovy. V minulosti působil jako předseda České konference rektorů a člen vládní rady pro výzkum a vývoj. V roce 2009 neúspěšně kandidoval za Evropskou demokratickou stranu do Evropského parlamentu.

Školné
Zdroj: ČT24