Rok 2009 na silnicích: Ekologická daň, nový postup při nehodách, elektronická viněta…

Praha – S rokem 2009 začínají na českých silnicích platit pozměněná pravidla. Mezi nejvýraznější patří zásadní zvýšení výše škody, kvůli které je třeba volat k nehodě policii. Konec minulého roku zase poznamenalo zavedení tzv. ekologické daně pro starší vozidla, kvůli které stáli majitelé dlouhé fronty na registrech vozidel. Během roku by se měly začít prodávat také tzv. elektronické viněty. Tyto přístroje mají nahradit stávající dálniční známky.

Policie se bude od 1 . ledna volat jen k nehodám nad 100 000 korun

Podle šéfa dopravní policie Leoše Tržila splňuje limit 100 000 korun zhruba osmdesát procent nehod. Ze začátku policisté předpokládají, že je řidiči budou volat i k nehodám s celkovou škodou pod 100 000 korun.

Kdo na silnicích havaruje, měl by mít podle doporučení u sebe i ocenění jednotlivých dílů svého auta. Policii totiž bude nutné k nehodám, při kterých nedošlo ke zranění nebo škodě na veřejném majetku, volat až tehdy, když celková škoda na vozidlech přesáhne 100 tisíc korun. Oproti dosavadní situaci se tedy jedná o dvojnásobný limit. Řidiči by ale ani v budoucnu neměli platit za výjezd policie v případě, že škodu špatně odhadnou.

Řidiči budou muset sepsat společný záznam o nehodě

V souvislosti s tím se v silničním zákoně objevilo nové písmeno, podle kterého jsou řidiči při finančně nenáročné nehodě povinni sepsat společný záznam o havárii, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Cílem je, aby řidič, který chce nehodu řešit s pojišťovnou, nebo se kvůli ní dokonce obrátit na soud, vždy měl v ruce záznam o jejím průběhu.

Za provoz vozidla bez povinného ručení se bude od ledna platit penále

Změnily se také některé okolnosti týkající se placení povinného ručení. Davy lidí, které zaplavily pobočky registru vozidel, totiž zareagovaly na zavedení vysokých pokut pro lidi, kteří vlastní vozidlo a nemají za ně zaplacené povinné ručení. Řidiči tak musí odhlásit nepojízdné vraky, které byly dosud vedeny jako provozuschopné automobily.

Pokuty budou od 20 korun do 300 korun za každý den podle druhu vozidla, kdy se provozuje bez tohoto pojištění. Podle České kanceláře pojistitelů (ČKP) jde o reakci na velký počet nepojištěných vozidel, jejich nehodovost a z toho vyplývající finanční náročnost pro garanční fond a také malou účinnost stávající právní úpravy.

Příspěvek nenahrazuje pojištění, a pokud tedy bude nepojištěným autem způsobena škoda, zaplatí ji stále osoba za ní odpovědná. Podle údajů, které má ČKP k dispozici, je v Česku registrováno přibližně 850 000 vozidel bez povinného ručení.

Zaplacení povinného ručení budou řidiči prokazovat pouze zelenou kartou

Že je za vozidlo zaplaceno povinné ručení se bude nově prokazovat výhradně tzv. zelenou kartou. Dosud bylo možné k prokázání povinného ručení používat jak zelenou kartu, tak i doklad vydaný pojišťovnou podle dřívějších předpisů.

Za převod auta bez katalyzátoru zaplatíte 10 000 korun

Novinkou je „Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků“ známější spíše jako ekologická daň. Podle tohoto nového pravidla je při registraci staršího vozidla nutno zaplatit poplatek podle jeho emisní normy. Za přihlášení auta bez katalyzátoru je tak nutné zaplatit deset tisíc korun, k vozidlu splňujícímu normu EURO 1 je pětitisícový „příplatek“. Za registraci vozidla vyrobeného na konci 90. let, které splňuje normu EURO 2, se potom zaplatí tři tisíce.

Na dálnici během roku s elektronickou vinětou

Lidé, kteří si nalepovací známku koupí před 1. červencem, si budou moci zvolit. Pokud se rozhodnou pro elektronickou vinětu, dostanou jí výměnou za kontrolní kupon k dálniční známce. Po 1. červenci bude jedinou možností elektronická viněta. Pro všechny řidiče pak bude povinná od ledna 2010. Do budoucna se počítá s tím, že osobní vozy budou platit za skutečně ujeté kilometry, a nikoliv za časový úsek, jak je tomu nyní.

Rychlost budou nadále s omezeními měřit i strážníci

Strážníkům obecní a městské policie zůstane i nadále možnost měřit rychlost jízdy. Nově se ale budou muset omezovat pouze na místa, kde jim měření povolí státní policie. V původní novele zákona, která zavádí jiné důležité změny, parlament zcela zrušil měření rychlosti strážníky. Zákonodárci tak reagovali na situaci, kdy městští policisté „rýžovali“ pokuty například na známém nepoužívaném přejezdu v Mělníku. Dodatečná novela ale zákon opět změnila a strážníci tak budou moci nadále měřit rychlost vozidel, byť s omezeními.