Řidičským průkazům pro děti se experti nebrání

Praha – Mezirezortní komise dopravních expertů vedená poslancem Stanislavem Humlem (VV) se nebrání zavedení řidičských průkazů už pro sedmnáctileté. Mělo by jít o tzv. řidičské průkazy na zkoušku, pro mladé lidi by tak platila řada omezení, například by nesměli jezdit sami. Podle Humla by děti za volantem mohly paradoxně díky omezením zlepšit statistiku, podle které zaviní řidiči vlastnící řidičský průkaz méně než rok desetinu nehod.

Meziresortní komise, která vznikla dohodou ministerstev dopravy a vnitra, nemá rozhodovací pravomoc. Nabízí jen doporučující stanoviska a návrhy pro ministerstvo dopravy. V případě, že by nový silniční zákon prošel všemi schvalovacími procesy, mohl by vstoupit v platnost nejdříve v roce 2012.

Zavedení zvláštních řidičských průkazů pro sedmnáctileté by možná neznamenalo příliš zásadní změnu. Již dnes lze v 17 letech získat řidičský průkaz skupiny B1, který dovoluje řídit tříkolky a čtyřkolky jedoucí rychlostí více než 45 kilometrů za hodinu, jejich hmotnost ale nesmí být vyšší než 550 kilogramů. „Moc se s tímto řidičským oprávněním nesetkáváme,“ řekl šéf dopravních policistů Leoš Tržil.

Tržil souhlasil i s návrhem na udělování průkazu typu B nedospělým lidem, podmiňuje to ale reformou autoškol.

Podle mluvčího Ústředního automotoklubu ČR Igora Siroty mohou řidičský průkaz získat sedmnáctiletí například v Británii. Podmínkou je, aby najezdili patnáct hodin pod dohledem zkušenějšího řidiče. V Rakousku pak mladý řidič musí pod dohledem ujet tři tisíce kilometrů a v Německu počátkem srpna navrhla vláda roční zkušební dobu.

Vydáno pod